Зелене површине

zelenepovrsine

 

 

Парк ЈНА ( 0.92 xa)
 
Парк Кеј – шеталиште ( 8.3 xa)
 
Парк Кеј (3.68 xa)
 
Парк Калварија (0.97 xa)
 
Хотел Југославија (10.86 xa)
 
Карађорђев трг (1.17 xa)
Зеленило уз земунски лесни одсек (3.01 xa)
 
Зелена мрежа горњег Земуна (41 xa)
 
Велико ратно острво (42 ха)
 
Соко салаш (32 ха)
 
Дом пензионера (22 ха)
 
Сремачки рит  (393 ха)