Просвета

ЗЕМУНСКЕ ШКОЛЕ НЕКАДА И САДА

О првим редовним школама у Земуну имамо детаљне податке тек од 1745. године. Несумњиво је да је Земун и раније имао своју школу, али подаци који би сведочили о том добу су веома оскудни. Гласник ученог друштва помиње у Земуну српску школу из 1720. године, а као најстаријег учитеља извесног Тому, а затим даскала Максима око половине 18. века. Помиње се и учитељ Михајло Крстић који је учио писмености потоњег књижевника Вићентија Ракића.Године 1724. митрополит Мојсије позива све Србе да подижу школе у местима у којима живе. Тако, уз много перипетија, Беч је царским декретом допустио да се прва Општа српска основна школа изгради тек 1745. године и то на простору поред Николајевске цркве. Ипак, ово није почетак школства код Срба, јер архиве Магистрата, Карловачке митрополије и Бечког двора указују на постојање и жељу српског живља у Земуну да се организује редовна настава за децу.

 

gimnazija

 

Грчка школа је отворена у Земуну 1792. године, али је као приватна школа постојала и раније од четрдесетих година 18. века. То је била једна од најбољих грчких школа у овом делу Европе, коју су издашно помагали грчки трговци из Солуна и Беча. Пошто је Грчка школа била на добром гласу,осим грчке деце похађала су је деца виђенијих Срба. У клупама ове школе седели су и Сима Милутиновић Сарајлија, Илија Гарашанин, Ђорђе Протић.

Један акт из 1821. године сведочи да у Земуну деца похађају Српску школу, затим Јеврејску школу, Грчку и Немачку и да је за школу било способно укупно 1.544 деце.

Године 1830. донет је закључак да се у Земуну отвори женска школа. Десет година касније прорадила је и ова школа, прва женска школа у читавом Српству. Прва учитељица била је Земунка Катарина Браћевачка, песникиња чија је поезија забележена у Антологији српског родољубивог песништва из 1967. године.

Године 1871. Земун је проглашен за слободан град. Већ на првој седници Градског већа укинут је немачки као службени језик, а за званично писмо се уводи ћирилица.

Подаци с почетка 20. века говоре о постојању девет основних школа и то шест са наставним српским језиком, једна са немачким и две са мађарским.

Одобрењем Врховне војне команде 1858. године основана је Нижа реална школа, потом 1881. године Велика реалка, а 1895. године ова школа је прерасла у Реалну гимназију. Важно је истаћи да је земунска Реалка била и расадник учитеља за банатско-сремски округ јер је постојао течај за учитеље.

Потребе живота Земуна су довеле до тога да се 1883. године под управом Реалке отвори и Трговачка школа са пуним називом Краљевска велика реалка и с њом удружена Велика трговачка школа. Од 1910. год. право уписа у Трговачку школу имају и женска деца.

Шегртска школа је отворена 1887. године за занатлије.

Изводи текста «Из културне историје Земуна»
проф. Стевана Радовановића,
Земун 1970.год.

 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 
Земун представља велики културно-просветни центар са дугом образовном традицијом и располаже значајним ресурсима. Земун има дугу и богату традицију у образовању. О првим редовним школама у Земуну имамо детаљне податке тек од 1745. године.
 
Данас на територији Градске општине Земун постоји:
 

 

  • једна предшколска установа са око 30 објеката и припремним предшколским програмом у 6 основних школа на територији општине
  • 17 основних школа
  • три специјалне школе
  • једна музичка школа (основна и средња)
  • 6 средњих стручних школа и једна гимназија
  • 3 високошколске установе и један факултет
     

 

   • Осим тога, значајну улогу у Земуну одувек су имале и научне установе: Институт за кукуруз, Институт за сточарство, Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, Институт за хемијска испитивања, Институт за заштиту биља “Србија“, Институт за механизацију привреде и Институт за физику.

 

   •  

Основно образовање и васпитање

   •  

 

   • На територији Градске општине Земун постоји 17 основних школа, три специјалне школе и једна музичка школа

 

   •  

 

   • Основне школе

 

   •  

 

   • 1. ОШ ”Мајка Југовића”, Земун, Градски парк 9

 

   • 2. ОШ ”Светозар Милетић”, Земун, Немањина 25

 

   • 3. ОШ ”Лазар Саватић”, Земун, Кеј ослобођења 27

 

   • 4. ОШ ”Раде Кончар”, Земун, Златиборска 44

 

   • 5. ОШ ”Сутјеска”, Земун, Задругарска 1

 

   • 6. ОШ ”Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79

 

   • 7. ОШ ”Гаврило Принцип”, Земун, Крајишка 34

 

   • 8. ОШ ”Соња Маринковић”, Земун, Аласка 17

 

   • 9. ОШ ”Горња варош”, Земун, Добановачка 72

 

   • 10. ОШ ”Илија Бирчанин”, Земун поље, Браће Крњешевац 2

 

   • 11. ОШ ”Бранко Пешић”, Земун, Стевана Јовановића 4

 

   • 12. ОШ ”Бошко Палковљевић-Пинки”,Батајница, Пук.Миленка Павловића 5

 

   • 13. ОШ ”Бранко Радичевић”, Батајница, Браће Михаиловић-Трипић 2

                                   – издвојено одељење -насеље    Бусије, Епископа Саве Трлајића 2

 

   • 14. ОШ ”Светислав Голубовић-Митраљета”, Батајница, Далматинске загоре 94

 

   • 15. ОШ ”Станко Марић”, Угриновци, Учитеља Цвеје 5

 

   • 16. ОШ ”Михајло Пупин”, улица Емилије Јакшић 37a, Нова Галеника

 

   • 17. ОШ ”Сава Шумановић”, Алтина, Добановачки пут 107

 

   •  

 

   • Специјалне школе

 

   •  

 

   • 1. Основна школа за образовање деце ометене у развоју ”Сава Јовановић-Сирогојно” Светосавска 22,

 

   • 2. Основна школа за децу оштећеног слуха, са домским смештајем ”Радивој Поповић” Призренска 37,

 

   • 3. Основна и средња школа за децу оштећеног вида са домским смештајем ”Вељко Рамадановић” Цара Душана 143,

 

   • Музичка школа

 

   •  

 

   • 1. Музичка школа ”Коста Манојловић” (основна и средња), Немањина 9

 

   • Средње школе

 

    • Економска школа ”Нада Димић”, Земун, 22.октобра 19
    • Средња медицинска школа ”Надежда Петровић”, Земун, Наде Димић 4
    • Електротехничка школа ”Земун”, Земун, Наде Димић 4
    • Политехника-школа за нове технологије , Земун, Аутопут 18
    • Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262
    • Правно биротехничка школа ”Димитрије Давидовић”, Земун, Тошин бунар 17

 
Гимназије на територији општина Земун:

    • Земунска гимназија, Земун, Градски парк 1

Високо образовање и васпитање
 
На територији Градске општине Земун налазе се четири високошколске институције
 

   • Криминалистичко-полицијски универѕитет Земун, Цара Душана 196
   • Академија техничких струковних студија Техникум Таурунум, Земун, Наде Димић 4
   • Висока здравствена школа струковних студија Земун, Цара Душана 254
   • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду Земун, Немањина 6