Просвета

ЗЕМУНСКЕ ШКОЛЕ НЕКАДА И САДА

О првим редовним школама у Земуну имамо детаљне податке тек од 1745. године. Несумњиво је да је Земун и раније имао своју школу, али подаци који би сведочили о том добу су веома оскудни. Гласник ученог друштва помиње у Земуну српску школу из 1720. године, а као најстаријег учитеља извесног Тому, а затим даскала Максима око половине 18. века. Помиње се и учитељ Михајло Крстић који је учио писмености потоњег књижевника Вићентија Ракића.Године 1724. митрополит Мојсије позива све Србе да подижу школе у местима у којима живе. Тако, уз много перипетија, Беч је царским декретом допустио да се прва Општа српска основна школа изгради тек 1745. године и то на простору поред Николајевске цркве. Ипак, ово није почетак школства код Срба, јер архиве Магистрата, Карловачке митрополије и Бечког двора указују на постојање и жељу српског живља у Земуну да се организује редовна настава за децу.

 

gimnazija

 

Грчка школа је отворена у Земуну 1792. године, али је као приватна школа постојала и раније од четрдесетих година 18. века. То је била једна од најбољих грчких школа у овом делу Европе, коју су издашно помагали грчки трговци из Солуна и Беча. Пошто је Грчка школа била на добром гласу,осим грчке деце похађала су је деца виђенијих Срба. У клупама ове школе седели су и Сима Милутиновић Сарајлија, Илија Гарашанин, Ђорђе Протић.

Један акт из 1821. године сведочи да у Земуну деца похађају Српску школу, затим Јеврејску школу, Грчку и Немачку и да је за школу било способно укупно 1.544 деце.

Године 1830. донет је закључак да се у Земуну отвори женска школа. Десет година касније прорадила је и ова школа, прва женска школа у читавом Српству. Прва учитељица била је Земунка Катарина Браћевачка, песникиња чија је поезија забележена у Антологији српског родољубивог песништва из 1967. године.

Године 1871. Земун је проглашен за слободан град. Већ на првој седници Градског већа укинут је немачки као службени језик, а за званично писмо се уводи ћирилица.

Подаци с почетка 20. века говоре о постојању девет основних школа и то шест са наставним српским језиком, једна са немачким и две са мађарским.

Одобрењем Врховне војне команде 1858. године основана је Нижа реална школа, потом 1881. године Велика реалка, а 1895. године ова школа је прерасла у Реалну гимназију. Важно је истаћи да је земунска Реалка била и расадник учитеља за банатско-сремски округ јер је постојао течај за учитеље.

Потребе живота Земуна су довеле до тога да се 1883. године под управом Реалке отвори и Трговачка школа са пуним називом Краљевска велика реалка и с њом удружена Велика трговачка школа. Од 1910. год. право уписа у Трговачку школу имају и женска деца.

Шегртска школа је отворена 1887. године за занатлије.

Изводи текста «Из културне историје Земуна»
проф. Стевана Радовановића,
Земун 1970.год.

 

 

pdficon_small     СПИСАК ШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗЕМУН.pdf   44.9 КБ