Природна средина и екологија

 Велико ратно острво у површини од 157.91 ха, налази се на ушћу Саве у Дунав. Настало је као седиментна и акумулативно-алувијална творевина Дунава, чије је пешчане талоге успорила река Сава. На овом острву живи и гнезди се велики број птица мочварица заштићених међународним уговорима. Неке се повремено јављају у прелетима, пошто се ово подручје налази на путу миграција север-југ.

 

ekologija2

 

На Великом ратном острву су колоније белих чапљи (Egretta alba), сиве чапље (Ardea cinerea), црвене чапље (Ardea purpurea), корморана (Phalacrocorax puqmaeus), и гакова (Nucticorax nucticorax).

Природне реткости: жалар слепић (Charadrias dubius), чигра (Sterna hirundo), сребрнасти галеб (Larus argentatus), кукумавка (Athene noctua) и славуј (Luscinia luscinia).

Стално насељене птице: сеница (Parus major), пузавац (Cumma eyponaea), кос (Turdus merula), трстењак млакар (Аcrocephalus palustris), бела плиска (Mitacilla alba) и дивља патка (Anas platyrhunchos).

 

spomenicikulture3_0

 

Фауна је заступљена у бројним популацијама глодара, ласица (Mustella nivalis) и јежева (Erinadeus europaeus).

Флора је карактеристична за мочварска станишта: трска и рогоз, шашеви и шевар, врба и црна топола, зова, багренац, коприва, бела росуља, повит, ладолеж и остале зељасте врсте.

Канал Галовица у дужини од 52 км сакупља све воде које се сливају са Фрушке горе, повезан је са сплетом канала за одводњавање подземних и надземних вода. Галовица обилује белом рибом и стециште је великог броја љубитеља пецања и природе.

Добановачки забран, шума у површини од 500 ха, богата крупном дивљачи.

Земунски градски парк, у центру Земуна, заштићено природно добро са заштићеним стаблима: Гинко (Ginko biloba), старости око 100 година, Гвоздено дрво (Gumnocladus cannadensing) старо око 100 година, Тиса (Taxus baccata), више стабала старих око 60 година и Софора (Sophora Japonica), старости око 100 година.