НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕKAT УЗ ПОДРШКУ WBIF

30. октобар 2019.

 

Председник Градске општине Земун Дејан Матић и заменик председника Дамир Ковачевић 29. октобра одржали су састанак са консултантима Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF) и представницима ЈКП Београдски водовод и канализација. Повод за разговор је реализација пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода у оквиру батајничког система. У току је израда студије изводљивости после чега ће се приступити пројектовању постројења, главне црпне станице и колектора. Пројекат је у потпуности усклађен са европским стандардима и финансиран од стране Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF), који је до сада подржао 34 пројеката инфраструктурног развоја из области енергетике, заштите животне средине, јавних установа, саобраћаја, развоја приватног сектора и дигиталне инфраструктуре у Србији.

Председник Градске општине Земун Дејан Матић је током састанка нагласио да је улагање у инфраструктуру приоритет и наслања се на стратегију равномерног развоја Земуна. Реализацијом овог капиталног пројекта, решава се проблем пречишћавања отпадних вода и спречава њихово отицање у речни ток.  Како је батајнички сливни систем независан, од велике је важности да отпадне воде пречишћене одлазе у природу, како Београд не би био једина метропола без таквих фабрика.