НАРЕДБА

17. март 2020.

 

Председник ГО Земун и командант Штаба за ванредне ситуације ГО Земун у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, а у циљу пружања доприноса у спречавању, сузбијању и гашењу епидемије COVID-19 доноси следећу Наредбу:

 • Улаз у Градску општину Земун за све запослене је искључиво из улице Прерадовићева 7
 • Обавезно је мерење температуре свим запосленима и евентуалним странкама на улазу у зграду
 • Радник обезбеђења на улазу мери телесну температуру и уколико се покаже да неко од запослених или странака има 37°C забрањује се улазак у зграду
 • Запослени коме је утврђена температура је у обавези да у року од 24 часа достави потврду изабраног лекара да је способан за рад или потврду о привременој спречености за рад
 • Свако ко улази у зграду претходно брише обућу на отирачу са дезинфекционим средством
 • Свакоме ко улази у зграду прскају се руке дезинфекционим средством
 • О уласку странака у организационе јединице Управе, начелник Управе обавестиће раднике обезбеђења, по добијеном обавештењу руководиоца организационе јединице Одељења
 • Сви запослени су обезбеђени са дезинфекционим средствима и одговорни су за мере личне хигијене
 • Мере чишћења и одржавања радног простора подижу се на максималан ниво
 • Наведене мере се спроводе до даљег
 • За спровођење мера заштите задужен је Александар Трајковић
 • Свако непоштовање ове Наредбе сматраће се тежом повредом радне обавезе.

 

Молим све запослене да са великом озбиљношћу прихвате новонасталу ситуацију, да буду одговорни и солидарни, да савесно обављају и друге поверене задатке, будући да грађани Земуна, нарочито старији и немоћни зависе од наше помоћи и функционисања система.

Такође, одговорни смо и према нама самима, својим породицама и држави.

 

У складу са развојем епидемиолошке ситуације у Републици Србији, ова Наредба биће подложна изменама.