НАБАВКА УСЛУГЕ – OДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА „ХЕРМЕС“ ЗА ПОТРЕБЕ ГО ЗЕМУН

07. април 2014.

НАБАВКА УСЛУГЕ – OДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА „ХЕРМЕС“ ЗА ПОТРЕБЕ ГО ЗЕМУН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Конкурсна документациja