Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун

02. фебруар 2018.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун
Претходно обавештење