МВ-У-7/15

05. мај 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге смештаја и превоза ученика-међуопштинска и међународна сарадња, број МВ-У-7/15

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности услуга – услуге смештаја и превоза ученика-међуопштинска и међународна сарадња, број МВ-У-7/15

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору