МВ-У-6/16

09. март 2016.

Позив за подношење понудe за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – штампање Земунских новина.Број јавне набавке МВ-У-6/16.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – штампање Земунских новина.Број јавне набавке МВ-У-6/16.

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору