МВ-У-6/18

29. март 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-6/18
Oглашавање на медијском порталу

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору