МВ-У-5/16

30. септембар 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга надзора радова – партија 3.
Број МВ-У-5/16.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуга надзора радова – партија 3.
Број МВ-У-5/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка