МВ-У-4/18

16. март 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-4/18
Сервисне услуге одржавања возила са заменом резервних делова

 
Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору