МВ-У-26/17

17. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-26/17
Услуга одржавања конективности школског видео надзора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења 1 конкурсне документације

Конкурсна документација измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Додатне информације/појашњења 2 конкурсне документације

Конкурсна документација измена 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору