МВ-Р-12/14

28. мај 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   БРОЈ НАБАВКЕ МВ-Р-12/14

НАБАВКА РАДОВА – РУШЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Обавештење о закљученом уговору