МВ-Р-16/17

16. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Р-16/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка радова – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка радова – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору