МВ-Д-7/14

30. април 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ    БРОЈ НАБАВКЕ МВ-Д-7/14

НАБАВКА ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Обавештење о закљученом уговору