МВ-Д-6/14

25. април 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ НАБАВКЕ МВ-Д-6/14

НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА УПРАВЕ ГО ЗЕМУН, ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору