МВ-Д-3/18

01. март 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-3/18
Набавка рачунара, пројектора, фотоапарата и поправка са уградњом резервних делова за електронску опрему и опрему за комуникацију, обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1-рачунари, рачунарска и мултимедијална опрема

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – рачунари, рачунарска и мултимедијална опрема

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – резервни делови за електронску опрему и опрему за комуникацију са услугом уградње