МВ-Д-23/17

25. август 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-23/17

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору