МВ-Д-19/14

06. август 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, БРОЈ МВ-Д-19/14

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

ПАРТИЈА 2. ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Обавестење о закљученом уговору Партија II

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока  за подношење понуда

Обавестење о обустави поступка