МВ-Д-18/14

13. август 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, БРОЈ МВ-Д-18/14

Позив за подношење понуда

Средства за одржавање хигијене