МВ-Д-13/15

10. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – добра –
Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ГО Земун, број: МВ-Д-13/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – мале вредности – добра –
Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ГО Земун, број: МВ-Д-13/15

Позив за подношење понуда

КД

Обавештење о закљученом уговору