MВ-Д-12/18

11. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН MВ-Д-12/18
Јавна набавка добара – набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у ГО Земун

Обевештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору