МВ-Д-1/15

20. април 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – добра

Програм интеграције избеглих лица кроз доходовне активности на територији ГО Земун, број: МВ-Д-1/15

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку мале вредности – добра

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуде

КД

Обавештење о закљученом уговору