МВ-Д-10/15

20. април 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – добра – Рачунарска опрема за потребе Управе ГО Земун, број: МВ-Д-10/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности добра – Рачунарска опрема за потребе Управе ГО Земун, број јавне набавке: МВ-Д-10/15.

Позив за подношење понуде

Појашњење 1

Појашњење 2 са изменом 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава

Појашњење 3

Обавештење о закљученом уговору