JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE

 
Gradska opština Zemun je 19. maja 2015. godine raspisala Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2015. godinu.
 
Programi se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do kraja 2015. godine.
 
Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana od 09 do 15 časova u kancelariji br. 83 na II spratu gradske opštine Zemun, ili sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs
 
Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun ili preporučenom pošiljkom.
 
Rok za prijavu programa/projekata je od srede 20. maja do srede 03. juna 2015. godine.
 
Za dodatne informacije kontakt osobe su Tatjana Milićević i Marija Živković-Nikolić, tel. 011/3778 555.
 
Javni konkurs kultura
 
Prijavni obrazac
 
Obrazac opisa programa
 
Obrazac plana aktivnosti
 
Obrazac budžeta