ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 
Градска општина Земун је 19. маја 2015. године расписала Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2015. годину.
 
Програми се морају реализовати на територији градске општине Земун до краја 2015. године.
 
Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 09 до 15 часова у канцеларији бр. 83 на II спрату градске општине Земун, или са званичне интернет презентације www.zemun.rs
 
Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун или препорученом пошиљком.
 
Рок за пријаву програма/пројеката је од среде 20. маја до среде 03. јуна 2015. године.
 
За додатне информације контакт особе су Татјана Милићевић и Марија Живковић-Николић, тел. 011/3778 555.
 
Јавни конкурс култура
 
Пријавни образац
 
Образац описа програма
 
Образац плана активности
 
Образац буџета