КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА КОРАК КА БИЗНИСУ

10. септембар 2018.

Пројекат ”Корак ка бизнису” има за циљ да допринесе стварању услова за повећање броја старт-уп заједнице младих на територији Градске општине Земун. Поред тога, кроз реализацију активности, пројекат директно доприноси повећању нивоа практичних знања и вештина и води ка стварању кључних компетениција које су важне за запошљавање и самозапошљавање младих. Такође, пројектне активности доприосе и промоцији предузетништва као једне од кључних компетенција у складу са ЕУ директивама.

 

Директна циљна група пројекта су млади од 18-30 који су у систему формалног образовања (ученици и студенти), као и незапослени млади. Избор директних корисника пројекта врши се кроз јавни позив. У поступку селекције кандидата који ће учествовати у пројектним активностима водиће се рачуна о родној равноправности.

 

Пријава се попуњава електоронски и шаље на мејл Канцеларије за младе (kancelarijazamladezemun@gmail.com), или се подноси лично или поштом на писарници Градске општине Земун, Магистратски трг 1, у запечаћеној коверти, на којој мора да пише:

 

На предњој страни:
• Канцеларија за младе Градске општине Земун, Магистратски трг 1;
• Назнака: ”ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника пројекта Корак ка бизнису” не отварати.

 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и контакт телефон подносиоца Пријаве.

 

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 28. септембар 2018. године до 15 часова.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА