КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗВОЈ

 

1.  ПРОЈЕКАТ: ”ПОСЛОВНИ ON-LINE ИМЕНИК”
 
Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 6 месеци у 2013. години
Вредност пројекта: 1.568.474,40 динара
Директор Националне службе за запошљавање донео је Одлуку о одобравању спровођења јавног рада од 24.06.2013. године под називом ”Пословни on-line именик”. Он представља јединствену електронску целину сачињену од података привредних субјеката систематизованих по посебним карактерима. У бази се налазе основни подаци за 2000 привредних субјеката који су били обухваћени током реализације јавног рада. У реализацији пројекта ангажовано је 6 инвалидних лица на 6 месеци.
 
2.  ПРОЈЕКАТ „ПАРТНЕРСТВО КРОЗ СРБИЈУ“
СРЕДСТВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
Реализација пројектних активности од 1. јула 2011. године до 30. јуна 2013. године
Укупна вредност пројекта за све четири општине: 336.751,00 евра;
Укупна вредност пројекта за ГО Земун: 80.825,00 евра
Градска општина Земун је потписала Конзорцијум са три општине, Чоком, Тополом и Новим Кнежевцем и учествовала у предлогу пројекта ”Партнерство кроз Србију” на конкурсу Делегацијe Европске Комисије у Републици Србији, за подршку развоју услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице. Пројектом је успостављена услуга Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у Школи за ученике оштећеног вида ”Вељко Рамадановић”, Ул. Цара Душана бр.143 у Земуну, где је у периоду реализације пројектних активности пружана подршка за око 15 корисника са сметњама у развоју.