Javni pozivi i konkursi

 


 

 

22.07.2019.

Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun   

 
Gradska opština Zemun je dana 22. jula 2019. godine raspisala Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun  za 2019. godinu.

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 22.07.2019. godine, a najkasnije do 05.08.2019. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do 30.09.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.
 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

I Z J A V A

POTREBNA DOKUMENTA

 

 

 


 

22.07.2019.

 

Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta na teritoriji Gradske opštine Zemun

 
Gradska opština Zemun je dana 22 jula 2019. godine raspisala Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta na teritoriji Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 22.07.2019.godine, a najkasnije do 05.08.2019. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do 31.08.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

I Z J A V A

POTREBNA DOKUMENTA