Javni pozivi i konkursi

 


 

9.10.2019.

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18)  i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun br. 06-833/2019 od 24.09.2019. godine po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu br. 06-782/2019-V od 03.09.2019. godine,  predsednik Gradske opštine Zemun,  donosi

 

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA

 

 

 


24.09.2019.

                               

Na osnovu člana 12, 13. i 14. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18), Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu, utvrđuje i objavljuje:

 

 

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA ZA FINANSIRANJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN   

 

 

 


04.09.2019.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

RASPISUJE

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA POVODOM 5. NOVEMBRA-PRAZNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

 

Javna priznanja gradske opštine Zemun su:

 

 

1. POVELJA ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM-ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA

 

2.POVELJA O JAVNOM PRIZNANJU SA MEDALJOM-POČASNI GRAĐANIN ZEMUNA

 

3.POVELJA O PRIJATELJSTVU SA KLJUČEM ZEMUNA

 

 

   OBAVEŠTENJE O USLOVIMA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 1.Povelja za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna dodeljuje se građanima Srbije, kao i izbeglim i prognanim licima koja se nalaze na teritoriji gradske opštine Zemun za posebne zasluge u razvoju gradske opštine Zemun i značajna ostvarenja u oblasti privrede, nauke, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim vidovima rada i stvaralaštva.

 

2.Povelja o javnom priznanju sa medaljom – Počasni građanin Zemuna  dodeljuje se građanima Srbije, izbeglim i prognanim licima, kao i stranim državljanima za izvanredan doprinos ukupnom razvoju gradske opštine Zemun i unapređenju prijateljstva i saradnje sa gradovima u zemlji i inostranstvu.

 

3.Povelja o prijateljstvu sa ključem Zemuna dodeljuje se domaćim i inostranim opštinama, gradovima i institucijama za zasluge postignute posebno u oblasti, privredne,kulturne, međuopštinske i međunarodne saradnje, humanitarne i druge pomoći gradskoj opštini Zemun.

 

4.Pravo predlaganja za dodelu javnih priznanja imaju sva pravna i fizička lica sa područja gradske opštine Zemun.

 

5.Predlog za dodelu javnog priznanja se podnosi u pisanoj formi i mora biti obrazložen i dokumentovan.

 

6.Javni poziv za učešće u postupku predlaganja sa Obaveštenjem o uslovima za  dodeljivanje javnih priznanja opštine Zemun biće objavljen  u dnevnom listu i na zvaničnom portalu GO Zemun.

 

7.Predlozi za dodelu javnih priznanja dostavljaju se Komisiji za dodelu priznanja gradske opštine Zemun, Magistratski trg 1, kancelarija  br. 108/III, najkasnije u  roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva sa Obaveštenjem, odnosno od 4.septembra 2019. godine.

 

8.Za sva bliža obaveštenja javnosti je na raspolaganju sledeći telefon: 011/ 3778-582.

 

 


 

 

3.9.2019. godine

 

JAVNI KONKURS

ZA

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 03. septembra 2019. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 04. septembra  2019. godine,  a završava se zaključno sa 18. septembrom 2019.godine.

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/ 2198-608.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 


 

 

22.08.2019.

 

Javni poziv za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun

 

Gradska opština Zemun dana 22. avgusta 2019. godine raspisuje Javni poziv za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun.

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine, dana 22.08.2019. godine, imajući u vidu da je trenutno letnji period i da su trenutno visoke spoljne temperature, kao i da postoji opasnost od brzog kvarenja i propadanja prehrambenih proizvoda u paketima hrane, te je stoga skraćen rok za prijem prijava za dodelu pomoći.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3778-563

 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

POTREBNA DOKUMENTA

 

 


 

 

22.07.2019.

 

Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun   

 
Gradska opština Zemun je dana 22. jula 2019. godine raspisala Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun  za 2019. godinu.

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 22.07.2019. godine, a najkasnije do 05.08.2019. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do 30.09.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.
 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

I Z J A V A

POTREBNA DOKUMENTA

 

 

 


 

22.07.2019.

 

Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta na teritoriji Gradske opštine Zemun

 
Gradska opština Zemun je dana 22 jula 2019. godine raspisala Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta na teritoriji Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 22.07.2019.godine, a najkasnije do 05.08.2019. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do 31.08.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

I Z J A V A

POTREBNA DOKUMENTA