Javni pozivi i konkursi

 

 

13.1.2020.

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLICA, KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI, NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

(ZA PREOSTALA TRI PAKETA POMOĆIZA 2019. GODINU).

Gradska opština Zemun je dana 13. januara 2021. godine raspisala Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun (za preostala tri paketa pomoći za 2019. godinu).

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 13.01.2021.godine, a najkasnije do 27.01.2021. godine.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.

 JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA

POTREBNA DOKUMENTA

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31.12.2020.

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA

U REALIZACIJI AKTIVNOSTI

STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA UZ MENTORSKU PODRŠKU

JAVNI POZIV

 

 

18.12.2020.

JAVNI POZIV OMLADINSKOG SPORTSKOG SAVEZA ZEMUNA SVOJIM ČLANOVIMA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GO ZEMUN ZA 2021. GODINU

Predloge godišnjih programa organizacije u oblasti sporta dostavljaju Omladinskom sportskom savezu Zemuna do 26.12.2020. godine, poštom, na adresu  Gradska opština Zemun, Zemun, Magistratski trg 1, III sprat, kancelarija br.91.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 060/333-6699 ili slanjem elektronske pošte na zemunsport@gmail.com

 

JAVNI POZIV   

ODLUKA

PRAVILNIK

 Predlog godišnjeg programa

 Stipendije i novčane nagrade

 Završni izveštaj

Periodični izveštaj

Izjava o partnerstvu

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

27.11.2020.

 

JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆIZA NABAVKU OGREVA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTRERNO RASELJENIH LICA KOJE SU TRENUTNO NASTANJENE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

            Gradska opština Zemun dana 27. novembra 2020. godine raspisala je  Javni poziv za dodelu pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i intrerno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 7 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 28.11.2020.godine, a najkasnije do 04.12 .2020. godine.

            Prijavni obrasci sa pratećom dokumentacijom predaje se na pisarnici Gradske opštine Zemun ili putem pošte na adresu: Gradska opština Zemun, Magistratski trg br. 1, za Komisiju za izbor korisnika pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i intrerno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun, sa naznakom „Za Javni poziv za dodelu pomoćiza nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i intrerno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun“

 

Informacije se mogu dobiti na telefon broj: 011/ 3778-563, 3778-463,3778-469.

 

 

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

27.11.2020.

 

JAVNI POZIV ZA DODELU NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA KOJE SU TRENUTNO NASTANJENE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

            Gradska opština Zemun dana 27.novembra 2020. godine raspisala je Javni poziv za dodelu novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 7 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 28.11.2020. godine, a najkasnije do 04.12.2020. godine.

 

Prijavni obrasci sa pratećom dokumentacijom  predaju se na pisarnici Gradske opštine Zemun ili putem pošte na adresu: Gradska opština Zemun, Magistratski trg br. 1, za Komisiju za izbor korisnika novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun, sa naznakom „Za Javni poziv za dodelu novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun“

Informacije se mogu dobiti na telefon broj: 011/3778-563, 3778-463,3778-469.

 

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2020.

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

Na osnovu člana 94.,člana 102. i člana 103. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  (“Sl. glasnik RS”, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon)člana 11., člana 12., člana 13., člana 14., i člana 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajnama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8368/2020 od 28.10.2020. godine.

 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

oglašava

                                                             

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

Tekst javnog konkursa, izjavu i imaterijal možete pogledati/preuzeti ovde:

 

TEKST JAVNOG KONKURSA

IZJAVA

MATERIJAL ZA KONKURS

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.11.2020.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Gradska opština Zemun je 17. novembra 2020. godine raspisala Javni konkurs za podnošenje predloga programa za dodelu sredstava za finansiranje programa udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima, na području Gradske opštine Zemun

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 18. novembra, a zaključno sa2. decembrom 2020. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-555.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA

ODLUKA O IZBORU PROGRAMA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16.11.2020.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Gradska opština Zemun je 16. novembra 2020. godine raspisala Javni konkurs za podnošenje predloga programa za dodelu sredstava za finansiranje programa udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima, na području Gradske opštine Zemun

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 17. novembra, a zaključno sa1. decembrom 2020. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-555.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA

ODLUKA O IZBORU PROGRAMA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

19.10.2020.

 

Javni poziv za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun.

 

Gradska opština Zemun dana 19. oktobra 2020. godine raspisuje Javni poziv za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun.

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 5 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na internet sajtu i oglasnim tablama opštine, i to dana 19.10.2020. godine, zaključno sa 23.10.2020. godine, imajući u vidu da postoji opasnost od brzog kvarenja i propadanja prehrambenih proizvoda u paketima hrane, te je stoga skraćen rok za prijem prijava za dodelu pomoći.

Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3778-563, 011/3778-463 i 011/3778-469.
 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

POTREBNA DOKUMENTA

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.09.2020.

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA POVODOM 5. NOVEMBRA-PRAZNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.06.2020.

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor lučkog operatera za obavljanje lučke delatnosti u međunarodnom putničkom pristaništu u gradskoj opštini Zemun

 

 

Public call Zemun PGA

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

10.06.2020.

 

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA OMLADINSKOG SPORTSKOG SAVEZA ZEMUN I NJEGOVIH ČLANICA U OBLASTI SPORTA ZA 2020. GODINU.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9.6.2020.

 

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18), Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun br. 06-113/2020 od 13.03.2020. godine po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu br. 06-49/2020-V od 21.01.2020. godine, odluke po prigovoru i Izveštaja Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu, br. 06-340/2020 od 04.06.2020. godine,  predsednik Gradske opštine Zemun donosi

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.6.2020.

 

Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala na teritoriji Gradske opštine Zemun.

Gradska opština Zemun je dana 08. juna 2020. godine raspisala Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala na teritoriji Gradske opštine Zemunza 2020. godinu.

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 08.06.2020godine, a najkasnije do 22.06.2020. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji Gradske opštine Zemun do 31.07.2021. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563, 3778-463, 3778-469

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

IZJAVA

POTREBNA DOKUMENTA

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

20.5.2020.

 

Na osnovu Odluke o ukidanju vanrednog stanja (”Službeni glasnik RS”, broj 65/20), Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 (”Sl. glasnik RS” br. 37/2020),  Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun (”Sl. list Grada Beograda”, broj 38/18) i člana 37. stav 1. Statuta Gradske opštine Zemun (”Sl. list Grada Beograda”, broj 95/19- prečišćen tekst), predsednik Gradske opštine Zemun donosi

 

 

ODLUKU O NASTAVKU SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN, RASPISANOG 21. JANUARA 2020. GODINE

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.5.2020.

 

Na osnovu Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID – 19 ( ”Sl. glasnik RS”, br 37/20), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru ( ”Sl. glasnik RS”, br 66/20), člana 6. Odluke o načinu,  kriterijumima i merilima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, iz budžeta Gradske opštine Zemun ( ”Sl. list Grada Beograda”, br. 38/18),  Odluke o budžetu gradske opštine Zemun za 2020. godinu („Sl. list grada Beograda“ br. 131/19 i 47/20)  i na osnovu člana 37. Stav 1. Tačka 11. Statuta Gradske opštine Zemun ( ”Sl. list Grada Beograda”, br. 95/19- prečišćen tekst) predsednik Gradske opštine Zemun donosi

 

 

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.5.2020.

 

            Načelnik Uprave gradske opštine Zemun, na osnovu Naredbe o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID – 19 ( ”Sl. glasnik RS”, br 37/20),  Odluke o budžetu gradske opštine Zemun za 2020. godinu („Sl. list grada Beograda“ br. 131/19, 14/20 i 47/20) i člana 26. Odluke o orgaizaciji Uprave Gradske opštine Zemun (”Sl. list grada Beograda”, br. 123/16, 60/19 i 95/19), donosi

 

ODLUKU O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKATA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U 2020. GODINI

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.5.2020.

 

 

Veće gradske opštine Zemun, na osnovu člana 56. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 95. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon), člana 11. stav 3, člana 12. stav 2. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016) i člana 42. Statuta Gradske opštine Zemun („Službeni list grada Beograda“, broj 95/19 – prečišćen tekst,), oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA

JAVNI KONKURS

REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE

OBRAZAC IZJAVE

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.03.2020.

 

 

Načelnik Uprave gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja (”Službeni glasnik RS”, br. 29/20), Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja  (”Službeni glasnik RS”, br. 31/20)  i člana 26. Odluke o orgaizaciji Uprave Gradske opštine Zemun (”Sl. list grada Beograda”, br. 123/16, 60/19 i 95/19), donosi

 

 

ODLUKU

 

O PREKIDU POSTUPKA  SPROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA

ZA IZBOR PROJEKATA ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKATA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE

NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U 2020. GODINI

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 13.02.2020.

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu br. 06-49/2020-V od 21.01.2020. godine:    

 

 

 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA ZA FINANSIRANJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

13.03.2020.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA KUPOVINU STANA POD POVOLJNIJIM USLOVIMA ZA GRAD BEOGRAD

 

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/poziv-za-podnosenje-prijava-za-kupovinu-stana-pod-povoljnijim-uslovima-za-grad-beograd

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.03.2020.

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR PROJEKATA ZA BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKATA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU I UNAPREĐENJU SVOJSTAVA ZGRADE

NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U 2020. GODINI

 

KONKURS

 

 

Prijavni formular:

 

Obrazac  1

Obrazac  2

Obrazac  3

Obrazac  4

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24.02.2020.

 

Na osnovu Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18), i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun, broj 06-122/2020-V od 13.02.2020. godine, predsednik Gradske opštine Zemun, donosi :

 

ODLUKU O IZBORU PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.02.2020.

 

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za izgradnju, obnovu, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun, broj 06-48/2019-V od 23.01.2020. godine.

 

 

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA

 

 


 

 25.01.2020

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

Na osnovu člana 82. stav 4., člana 93., člana 94., člana 102., Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr.zakon i 95/18, 95/18-dr.zakon), člana 11., člana 12. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajnama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6010/2018 od 28.6.2018. godine i broj: 112-9949/2019 od 2.10.2019. godine

 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

Tekst javnog konkursa, izjavu i materijal možete pogledati/preuzeti ovde:

 

 

 TEKST JAVNOG KONKURSA

IZJAVA

MATERIJAL ZA KONKURS

 

 


 

23.01.2020.

 

 

JAVNI KONKURS

ZA

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 23. januara 2020. godine raspisao Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu, na osnovu Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana, odnosno od 23. januara 2020. godine, a završava se zaključno sa 6. februarom 2020. godine. 

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-555.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 


 

21.01.2020. godine

 

JAVNI KONKURS

ZA

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 21. januara 2020. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 21. januara 2020. godine,  a završava se zaključno sa 4. februarom 2020. godine.

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/ 2198-608.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA-PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 


 

21.01.2020.

 

JAVNI KONKURS

ZA

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 21. januara 2020. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno od 21. januara 2020. godine, a završava se zaključno sa 19. februarom 2020. godine.

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA-PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

 IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 


 

20.01.2020.

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA

ZA

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN U 2020. GODINI

 

Predsednik Gradske opština Zemun je doneo Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa iz budžeta Gradske opštine Zemun u 2020. godini.

 

 

 

GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

 

 


 

26.12.2019.

 

JAVNI POZIV ZA OTUĐENJE I UNIŠTENJE REGISTRATURSKOG MATERIJALA KOJEM JE ISTEKAO ROK ČUVANJA-STARI PAPIR

(putem prikupljanja ponuda)

 

Javni poziv za podnošenje ponuda

 

 


 

 

16.11.2019. godine

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

Na osnovu člana 82. stav 4., člana 93., člana 94., člana 102., Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave  („Sl. glasnik RS“, br. 21/16, 113/17, 113/17-dr.zakon i 95/18, 95/18-dr.zakon), člana 11., člana 12. i člana 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajnama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6010/2018 od 28.6.2018. godine i broj: 112-9949/2019 od 2.10.2019. godine

 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

Tekst javnog konkursa, izjavu i materijal možete pogledati/preuzeti ovde:

 

TEKST JAVNOG KONKURSA

IZJAVA

MATERIJAL ZA PROVERU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI I ZNANJA

 

 


 

31.10.2019.

 

 

JAVNI POZIV ZA DODELU NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA KOJE SU TRENUTNO NASTANJENE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Gradska opština Zemun dana 31. oktobra 2019. godine raspisuje Javni poziv za dodelu novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 31.10.2019. godine, a najkasnije do 14.11.2019. godine.

Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3778-563.

 

POTREBNA DOKUMENTA

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

 


 

31.10.2019.

 

JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA NABAVKU OGREVA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTRERNO RASELJENIH LICA KOJE SU TRENUTNO NASTANJENE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Gradska opština Zemun dana 31. oktobra 2019. godine raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i intrerno raseljenih lica koje su trenutno nastanjene na području Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 31.10.2019.godine, a najkasnije do 14.11.2019. godine.

Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3778-563.

 

POTREBNA DOKUMENTA

OBRAZAC ZA PRIJAVU

 

 


 

9.10.2019.

 

Na osnovu člana 15. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18)  i Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun br. 06-833/2019 od 24.09.2019. godine po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu br. 06-782/2019-V od 03.09.2019. godine,  predsednik Gradske opštine Zemun,  donosi

 

 

ODLUKU O IZBORU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA

 

 

 


24.09.2019.

                               

Na osnovu člana 12, 13. i 14. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18), Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu, utvrđuje i objavljuje:

 

 

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA ZA FINANSIRANJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN   

 

 

 


04.09.2019.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

RASPISUJE

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA POVODOM 5. NOVEMBRA-PRAZNIKA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

 

Javna priznanja gradske opštine Zemun su:

 

 

1. POVELJA ZA GRAĐANSKE ZASLUGE SA MEDALJOM-ZASLUŽNI GRAĐANIN ZEMUNA

 

2.POVELJA OJAVNOM PRIZNANJU SA MEDALJOM-POČASNI GRAĐANIN ZEMUNA

 

3.POVELJA O PRIJATELJSTVU SA KLJUČEM ZEMUNA

 

 

   OBAVEŠTENJE O USLOVIMA ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 1.Povelja za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna dodeljuje se građanima Srbije, kao i izbeglim i prognanim licima koja se nalaze na teritoriji gradske opštine Zemun za posebne zasluge u razvoju gradske opštine Zemun i značajna ostvarenja u oblasti privrede, nauke, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim vidovima rada i stvaralaštva.

 

2.Povelja o javnom priznanju sa medaljom – Počasni građanin Zemuna  dodeljuje se građanima Srbije, izbeglim i prognanim licima, kao i stranim državljanima za izvanredan doprinos ukupnom razvoju gradske opštine Zemun i unapređenju prijateljstva i saradnje sa gradovima u zemlji i inostranstvu.

 

3.Povelja o prijateljstvu sa ključem Zemuna dodeljuje se domaćim i inostranim opštinama, gradovima i institucijama za zasluge postignute posebno u oblasti, privredne,kulturne, međuopštinske i međunarodne saradnje, humanitarne i druge pomoći gradskoj opštini Zemun.

 

4.Pravo predlaganja za dodelu javnih priznanja imaju sva pravna i fizička lica sa područja gradske opštine Zemun.

 

5.Predlog za dodelu javnog priznanja se podnosi u pisanoj formi i mora biti obrazložen i dokumentovan.

 

6.Javni poziv za učešće u postupku predlaganja sa Obaveštenjem o uslovima za  dodeljivanje javnih priznanja opštine Zemun biće objavljen  u dnevnom listu i na zvaničnom portalu GO Zemun.

 

7.Predlozi za dodelu javnih priznanja dostavljaju se Komisiji za dodelu priznanja gradske opštine Zemun, Magistratski trg 1, kancelarija  br. 108/III, najkasnije u  roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva sa Obaveštenjem, odnosno od 4.septembra 2019. godine.

 

8.Za sva bliža obaveštenja javnosti je na raspolaganju sledeći telefon: 011/ 3778-582.

 

 


 

 

3.9.2019. godine

 

JAVNI KONKURS

ZA

FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

 

Predsednik gradske opštine Zemun je 03. septembra 2019. godine raspisao Javni konkurs za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun, na osnovu Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, br. 38/18).

 

Rok za prijavu programa/projekata je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 04. septembra  2019. godine,  a završava se zaključno sa 18. septembrom 2019.godine.

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011/ 2198-608.

 

Konkursna dokumentacija i obrasci:

 

 

ODLUKA

JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC

OBRAZAC OPISA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA/PROGRAMA

PLAN AKTIVNOSTI ZA NAVEDENI PROGRAM ILI PROJEKAT

IZJAVA DA ĆE DODELJENA SREDSTVA BITI NAMENSKI UTROŠENA

IZJAVA PARTNERA PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 


 

 

22.08.2019.

 

Javni poziv za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun

 

Gradska opština Zemun dana 22. avgusta 2019. godine raspisuje Javni poziv za dodelu humanitarnih paketa hrane socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Gradske opštine Zemun.

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine, dana 22.08.2019. godine, imajući u vidu da je trenutno letnji period i da su trenutno visoke spoljne temperature, kao i da postoji opasnost od brzog kvarenja i propadanja prehrambenih proizvoda u paketima hrane, te je stoga skraćen rok za prijem prijava za dodelu pomoći.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici Gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3778-563

 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

POTREBNA DOKUMENTA

 

 


 

 

22.07.2019.

 

Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun   

 
Gradska opština Zemun je dana 22. jula 2019. godine raspisala Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti, na teritoriji Gradske opštine Zemun  za 2019. godinu.

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 22.07.2019. godine, a najkasnije do 05.08.2019. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do 30.09.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.
 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

I Z J A V A

POTREBNA DOKUMENTA

 

 

 


 

22.07.2019.

 

Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanjuuslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objektana teritoriji Gradske opštine Zemun

 
Gradska opština Zemun je dana 22 jula 2019. godine raspisala Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta na teritoriji Gradske opštine Zemun

 

Prijave na javni poziv za dodelu pomoći sa dokumentacijom se podnose, u roku od 15 dana, počev od dana objavljivanja Javnog poziva, na oglasnim tablama opštine od 22.07.2019.godine, a najkasnije do 05.08.2019. godine.

Programi i projekti se moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Zemun do 31.08.2020. godine.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije www.zemun.rs.

Prijave se dostavljaju na pisarnici gradske opštine Zemun 

 
Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/3778-563.

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

I Z J A V A

POTREBNA DOKUMENTA