Јавни позиви и конкурси

 

 

13.1.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

(ЗА ПРЕОСТАЛА ТРИ ПАКЕТА ПОМОЋИ ЗА 2019. ГОДИНУ).

Градска општина Земун је дана 13. јануара 2021. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун (за преостала три пакета помоћи за 2019. годину).

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 13.01.2021.године, а најкасније до 27.01.2021. године.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун

Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ИЗЈАВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31.12.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА УЗ МЕНТОРСКУ ПОДРШКУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

18.12.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ОМЛАДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА ЗЕМУНА СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГО ЗЕМУН ЗА 2021. ГОДИНУ

Предлоге годишњих програма организације у области спорта достављају Омладинском спортском савезу Земуна до 26.12.2020. године, поштом, на адресу  Градска општина Земун, Земун, Магистратски трг 1, III спрат, канцеларија бр.91.

Додатне информације се могу добити путем телефона: 060/333-6699 или слањем електронске поште на zemunsport@gmail.com

 

ЈАВНИ ПОЗИВ   

ОДЛУКА

ПРАВИЛНИК

 Предлог годишњег програма

 Стипендије и новчане награде

 Завршни извештај

Периодични извештај

Изјава о партнерству

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

27.11.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТРЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

            Градска општина Земун дана 27. новембра 2020. године расписала је  Јавни позив за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 7 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 28.11.2020.године, а најкасније до 04.12 .2020. године.

            Пријавни обрасци са пратећом документацијом предаје се на писарници Градске општине Земун или путем поште на адресу: Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, за Комисију за избор корисника помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун, са назнаком „За Јавни позив за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун“

 

Информације се могу добити на телефон број: 011/ 3778-563, 3778-463,3778-469.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

27.11.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

            Градска општина Земун дана 27.новембра 2020. године расписала је Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 7 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 28.11.2020. године, а најкасније до 04.12.2020. године.

 

Пријавни обрасци са пратећом документацијом  предају се на писарници Градске општине Земун или путем поште на адресу: Градска општина Земун, Магистратски трг бр. 1, за Комисију за избор корисника новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун, са назнаком „За Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун“

Информације се могу добити на телефон број: 011/3778-563, 3778-463,3778-469.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2020.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

На основу члана 94.,члана 102. и члана 103. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон)члана 11., члана 12., члана 13., члана 14., и члана 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8368/2020 од 28.10.2020. године.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

оглашава

                                                             

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст јавног конкурса, изјаву и иматеријал можете погледати/преузети овде:

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНКУРС

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.11.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је 17. новембра 2020. године расписала Јавни конкурс за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 18. новембра, а закључно са 2. децембром 2020. године.

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16.11.2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун је 16. новембра 2020. године расписала Јавни конкурс за подношење предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима, на подручју Градске општине Земун

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 17. новембра, а закључно са 1. децембром 2020. године.

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

19.10.2020.

 

Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

 

Градска општина Земун дана 19. октобра 2020. године расписује Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 5 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на интернет сајту и огласним таблама општине, и то дана 19.10.2020. године, закључно са 23.10.2020. године, имајући у виду да постоји опасност од брзог кварења и пропадања прехрамбених производа у пакетима хране, те је стога скраћен рок за пријем пријава за доделу помоћи.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563, 011/3778-463 и 011/3778-469.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.09.2020.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.06.2020.

 

Јавни позив за прикупљање понуда за избор лучког оператера за обављање лучке делатности у међународном путничком пристаништу у градској општини Земун

 

 

Public call Zemun PGA

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

10.06.2020.

 

ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОМЛАДИНСКОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА ЗЕМУН И ЊЕГОВИХ ЧЛАНИЦА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9.6.2020.

 

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-113/2020 од 13.03.2020. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину бр. 06-49/2020-V од 21.01.2020. године, одлуке по приговору и Извештаја Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, бр. 06-340/2020 од 04.06.2020. године,  председник Градске општине Земун доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.6.2020.

 

Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земун.

Градска општина Земун је дана 08. јуна 2020. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији Градске општине Земунза 2020. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 08.06.2020године, а најкасније до 22.06.2020. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији Градске општине Земун до 31.07.2021. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563, 3778-463, 3778-469

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ИЗЈАВА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

20.5.2020.

 

На основу Одлуке o укидању ванредног стања (”Службени гласник РС”, број 65/20), Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 (”Сл. гласник РС” бр. 37/2020),  Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун (”Сл. лист Града Београда”, број 38/18) и члана 37. став 1. Статута Градске општине Земун (”Сл. лист Града Београда”, број 95/19- пречишћен текст), председник Градске општине Земун доноси

 

 

ОДЛУКУ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, РАСПИСАНОГ 21. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.5.2020.

 

На основу Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID – 19 ( ”Сл. гласник РС”, бр 37/20), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ( ”Сл. гласник РС”, бр 66/20), члана 6. Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе, из буџета Градске општине Земун ( ”Сл. лист Града Београда”, бр. 38/18),  Одлуке о буџету градске општине Земун за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 131/19 и 47/20)  и на основу члана 37. Став 1. Тачка 11. Статута Градске општине Земун ( ”Сл. лист Града Београда”, бр. 95/19- пречишћен текст) председник Градске општине Земун доноси

 

 

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.5.2020.

 

            Начелник Управе градске општине Земун, на основу Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID – 19 ( ”Сл. гласник РС”, бр 37/20),  Одлуке о буџету градске општине Земун за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 131/19, 14/20 и 47/20) и члана 26. Одлуке о оргаизацији Управе Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 123/16, 60/19 и 95/19), доноси

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8.5.2020.

 

 

Веће градске општине Земун, на основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 11. став 3, члана 12. став 2. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 42. Статута Градске општине Земун („Службени лист града Београда“, број 95/19 – пречишћен текст,), оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЈАВНИ КОНКУРС

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

18.03.2020.

 

 

Начелник Управе градске општине Земун, на основу Одлуке o проглашењу ванредног стања (”Службени гласник РС”, бр. 29/20), Уредбе о мерама за време вaнредног стања  (”Службени гласник РС”, бр. 31/20)  и члана 26. Одлуке о оргаизацији Управе Градске општине Земун (”Сл. лист града Београда”, бр. 123/16, 60/19 и 95/19), доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

О ПРЕКИДУ ПОСТУПКА  СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 13.02.2020.

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2020. годину бр. 06-49/2020-V од 21.01.2020. године:    

 

 

 

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН  

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

13.03.2020.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА КУПОВИНУ СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА ЗА ГРАД БЕОГРАД

 

 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/poziv-za-podnosenje-prijava-za-kupovinu-stana-pod-povoljnijim-uslovima-za-grad-beograd

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

12.03.2020.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

КОНКУРС

 

 

Пријавни формулар:

 

Образац  1

Образац  2

Образац  3

Образац  4

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24.02.2020.

 

На основу Одлуке o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18), и Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-122/2020-V од 13.02.2020. године, председник Градске општине Земун, доноси :

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.02.2020.

 

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за изградњу, обнову, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, број 06-48/2019-V од 23.01.2020. године.

 

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

 


 

 25.01.2020

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

На основу члана 82. став 4., члана 93., члана 94., члана 102., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18, 95/18-др.закон), члана 11., члана 12. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6010/2018 од 28.6.2018. године и број: 112-9949/2019 од 2.10.2019. године

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст јавног конкурса, изјаву и материјал можете погледати/преузети овде:

 

 

 ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНКУРС

 

 


 

23.01.2020.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 23. јануара 2020. године расписао Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2020. годину, на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана, односно од 23. јануара 2020. године, а завршава се закључно са 6. фебруаром 2020. године. 

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-555.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

21.01.2020. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 21. јануара 2020. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 21. јануара 2020. године,  а завршава се закључно са 4. фебруаром 2020. године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

21.01.2020.

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 21. јануара 2020. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 30 дана од дана објављивања, односно од 21. јануара 2020. године, а завршава се закључно са 19. фебруаром 2020. године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/3778-553, 062/ 8019-126.

 

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ОБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

 ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

20.01.2020.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2020. ГОДИНИ

 

Председник Градске општина Земун је донео Годишњи план расписивања јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката и програма из буџета Градске општине Земун у 2020. години.

 

 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

 

 


 

26.12.2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТУЂЕЊЕ И УНИШТЕЊЕ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕМ ЈЕ ИСТЕКАО РОК ЧУВАЊА-СТАРИ ПАПИР

(путем прикупљања понуда)

 

Јавни позив за подношење понуда

 

 


 

 

16.11.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

На основу члана 82. став 4., члана 93., члана 94., члана 102., Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18, 95/18-др.закон), члана 11., члана 12. и члана 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6010/2018 од 28.6.2018. године и број: 112-9949/2019 од 2.10.2019. године

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

Текст јавног конкурса, изјаву и материјал можете погледати/преузети овде:

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ИЗЈАВА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ЗНАЊА

 

 


 

31.10.2019.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 31. октобра 2019. године расписује Јавни позив за доделу новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 31.10.2019. године, а најкасније до 14.11.2019. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

 

 


 

31.10.2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТРЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Градска општина Земун дана 31. октобра 2019. године расписује Јавни позив за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интрерно расељених лица које су тренутно настањене на подручју Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 31.10.2019.године, а најкасније до 14.11.2019. године.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун

Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

 

 


 

9.10.2019.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18)  и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-833/2019 од 24.09.2019. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину бр. 06-782/2019-V од 03.09.2019. године,  председник Градске општине Земун,  доноси

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

 


24.09.2019.

                               

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину, утврђује и објављује:

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН   

 

 

 


04.09.2019.

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

Јавна признања градске општине Земун су:

 

 

1. ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ-ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

2.ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ-ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

3.ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА

 

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

 1.Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна додељује се грађанима Србије, као и избеглим и прогнаним лицима која се налазе на територији градске општине Земун за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта и другим видовима рада и стваралаштва.

 

2.Повеља о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна  додељује се грађанима Србије, избеглим и прогнаним лицима, као и страним држављанима за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.

 

3.Повеља о пријатељству са кључем Земуна додељује се домаћим и иностраним општинама, градовима и институцијама за заслуге постигнуте посебно у области, привредне,културне, међуопштинске и међународне сарадње, хуманитарне и друге помоћи градској општини Земун.

 

4.Право предлагања за доделу јавних признања имају сва правна и физичка лица са подручја градске општине Земун.

 

5.Предлог за доделу јавног признања се подноси у писаној форми и мора бити образложен и документован.

 

6.Јавни позив за учешће у поступку предлагања са Обавештењем о условима за  додељивање јавних признања општине Земун биће објављен  у дневном листу и на званичном порталу ГО Земун.

 

7.Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за доделу признања градске општине Земун, Магистратски трг 1, канцеларија  бр. 108/III, најкасније у  року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива са Обавештењем, односно од 4.септембра 2019. године.

 

8.За сва ближа обавештења јавности је на располагању следећи телефон: 011/ 3778-582.

 

 


 

 

3.9.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 03. септембра 2019. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 04. септембра  2019. године,  а завршава се закључно са 18. септембром 2019.године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

OБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

 

22.08.2019.

 

Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун

 

Градска општина Земун дана 22. августа 2019. године расписује Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине, дана 22.08.2019. године, имајући у виду да је тренутно летњи период и да су тренутно високе спољне температуре, као и да постоји опасност од брзог кварења и пропадања прехрамбених производа у пакетима хране, те је стога скраћен рок за пријем пријава за доделу помоћи.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун 

 
Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 


 

 

22.07.2019.

 

Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун   

 
Градска општина Земун је дана 22. јула 2019. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун  за 2019. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 22.07.2019. године, а најкасније до 05.08.2019. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до 30.09.2020. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

И З Ј А В А

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 


 

22.07.2019.

 

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 
Градска општина Земун је дана 22 јула 2019. године расписала Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 22.07.2019.године, а најкасније до 05.08.2019. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до 31.08.2020. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

И З Ј А В А

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА