Јавни позиви и конкурси

 


 

9.10.2019.

 

На основу члана 15. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18)  и Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун бр. 06-833/2019 од 24.09.2019. године по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину бр. 06-782/2019-V од 03.09.2019. године,  председник Градске општине Земун,  доноси

 

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

 

 

 


24.09.2019.

                               

На основу члана 12, 13. и 14. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18), Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2019. годину, утврђује и објављује:

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН   

 

 

 


04.09.2019.

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 5. НОВЕМБРА-ПРАЗНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

 

Јавна признања градске општине Земун су:

 

 

1. ПОВЕЉА ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ-ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

2.ПОВЕЉА О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ-ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА

 

3.ПОВЕЉА О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ ЗЕМУНА

 

 

   ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

 

 1.Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна додељује се грађанима Србије, као и избеглим и прогнаним лицима која се налазе на територији градске општине Земун за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде, науке, здравства, образовања, културе, спорта и другим видовима рада и стваралаштва.

 

2.Повеља о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна  додељује се грађанима Србије, избеглим и прогнаним лицима, као и страним држављанима за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.

 

3.Повеља о пријатељству са кључем Земуна додељује се домаћим и иностраним општинама, градовима и институцијама за заслуге постигнуте посебно у области, привредне,културне, међуопштинске и међународне сарадње, хуманитарне и друге помоћи градској општини Земун.

 

4.Право предлагања за доделу јавних признања имају сва правна и физичка лица са подручја градске општине Земун.

 

5.Предлог за доделу јавног признања се подноси у писаној форми и мора бити образложен и документован.

 

6.Јавни позив за учешће у поступку предлагања са Обавештењем о условима за  додељивање јавних признања општине Земун биће објављен  у дневном листу и на званичном порталу ГО Земун.

 

7.Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за доделу признања градске општине Земун, Магистратски трг 1, канцеларија  бр. 108/III, најкасније у  року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива са Обавештењем, односно од 4.септембра 2019. године.

 

8.За сва ближа обавештења јавности је на располагању следећи телефон: 011/ 3778-582.

 

 


 

 

3.9.2019. године

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 

Председник градске општине Земун је 03. септембра 2019. године расписао Јавни конкурс за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун, на основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/18).

 

Рок за пријаву програма/пројеката је 15 дана од дана објављивања, односно од 04. септембра  2019. године,  а завршава се закључно са 18. септембром 2019.године.

 

 

Додатне информације можете добити на телефон: 011/ 2198-608.

 

Конкурсна документација и обрасци:

 

 

ОДЛУКА

ЈАВНИ КОНКУРС

ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

OБРАЗАЦ ОПИСА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА НАВЕДЕНИ ПРОГРАМ ИЛИ ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА БИТИ НАМЕНСКИ УТРОШЕНА

ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА

 

 


 

 

22.08.2019.

 

Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун

 

Градска општина Земун дана 22. августа 2019. године расписује Јавни позив за доделу хуманитарних пакета хране социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине, дана 22.08.2019. године, имајући у виду да је тренутно летњи период и да су тренутно високе спољне температуре, као и да постоји опасност од брзог кварења и пропадања прехрамбених производа у пакетима хране, те је стога скраћен рок за пријем пријава за доделу помоћи.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Земун 

 
Све додатне информације се могу добити на телефон 011/3778-563

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 


 

 

22.07.2019.

 

Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун   

 
Градска општина Земун је дана 22. јула 2019. године расписала Јавни позив за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности, на територији Градске општине Земун  за 2019. годину.

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 22.07.2019. године, а најкасније до 05.08.2019. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до 30.09.2020. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

И З Ј А В А

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

 

 


 

22.07.2019.

 

Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 
Градска општина Земун је дана 22 јула 2019. године расписала Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Градске општине Земун

 

Пријаве на јавни позив за доделу помоћи са документацијом се подносе, у року од 15 дана, почев од дана објављивања Јавног позива, на огласним таблама општине од 22.07.2019.године, а најкасније до 05.08.2019. године.

Програми и пројекти се морају реализовати на територији градске општине Земун до 31.08.2020. године.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације www.zemun.rs.

Пријаве се достављају на писарници градске општине Земун 

 
Све додатне информације можете добити на телефон 011/3778-563.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

И З Ј А В А

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА