ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

05. октобар 2015.

 

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2015. годину („Службени лист Града Београда”, број -23/15 од 4. маја 2015. године) и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-3778/15 – г од. 26. маја 2015. године
 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
Краљице Марије 1

 
објављује
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

 
Потребне информације, пријава и изјава налазе се на сајту града Београда на веб адреси
http://www.beograd.rs/ градски огласи и конкурси
Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 16. октобар 2015. године

 
grb