logo-beograda

Јавне набавке

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/18
Набавка стручне литературе, часописа „Информатор“ и „ПДВ“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-5/18
Набавка стручне литературе, часописа „Ревизор финансијски“, „Буџет“, „Праавник“, „Директор“ и „ИПЦ – јавне набавке“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. октобар 2018.

20. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-15/18
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручију ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора о јавној набавци

19. септембар 2018.

17. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-12/18
Услуга одржавања сервера и мреже ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Капитално одржавање објеката ГО Земун

Претходно обавештење

10. август 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/18
Услуга израде планова, елабората и процена из области ванредних ситуација, безбедност и здравља на раду, одбране и безбедности

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Радови на поправци степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – дечија игралишта

Претходно обавештење

Страна:34567