logo-beograda

Јавне набавке

01. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН МВ-У-7/19

Услуге организације службених путовања у Републици Србији (превоз, смештај и исхрана службених лица и делегација којима је домаћин ГО Земун) и Услуге организације службених путовања у иностранство (превоз, трансфер са и до аеродрома, смештај и исхрана службених лица и делегација које шаље ГО Земун)

 

Позив за подношење понуде

КД Оквирни споразум путовања

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 1

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 2

 

 

 

 

29. мај 2019.

24. мај 2019.

 

Број јавне набавке RHP-W4-NOPZ-1/19 – Национални отворени поступак
Набавка 5 пакета грађевинског материјала 

 

 

Обавештење о покретању набавке/Позив за подношење понуда

Конкурсна документација/Тендерски досије

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. мај 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Р-5/19
Набавка радова – Додатни радови – Текуће поправке и одржавање осталих објеката-школских дворишта и терена на подручју ГО Земун 

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

21. мај 2019.

23. април 2019.

23. април 2019.

Број јавне набавке MВ-У-6/19
Услуге стручног надзора над радовима на асфалтирању и поправци оштећеног асфалта на територији ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

18. април 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-3/19
Набавка публикација у електронском извору „Судска пракса“ за 2019. годину

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

26. март 2019.

07. март 2019.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-У-2/19
Набавка часописа „Саветник“ – часопис за буџетски систем и електронско одржавање модула „Саветник-Трезор“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Страна:34567