logo-beograda

Јавне набавке

03. јануар 2019.

31. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-23/18
Радови на реконструкцији дела приземља пословне зграде наручиоца у ул. Косовска број 9 

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

20. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/18
Набавка стручне литературе – Прописи у пракси Леге артис и саветник за обрачун, опорезивање и исплату зарада, плата и других примања за 2019. годину

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19. децембар 2018.

11. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН MВ-Д-12/18
Јавна набавка добара – набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у ГО Земун

Обевештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-17/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама, за Партију 1 – ПВЦ столарија

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07. децембар 2018.

07. децембар 2018.

03. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-8/18
Набавка електронске базе прописа Paragraf lex, часописа Правник у јавном сектору, Правник-инструктор, Пореско – рачуноводствени инструктор

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30. новембар 2018.

Страна:34567