logo-beograda

Јавне набавке

26. фебруар 2019.

Јавна набавка у отвореном поступку – Оглашавање на медијском порталу

Претходно обавештење

22. фебруар 2019.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/19
Услуга реализације Програма бесплатних позоришних представа за грађане са територије ГО Земун, који су корисници програма „Моја земунска картица“

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

11. фебруар 2019.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање вртића ГО Земун

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Земун

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга превоза ученика

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге обезбеђивања конективности школског видео надзора

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге еко патроле

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга закупа опреме за штампање са одржавањем уређаја и заменом тонера

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Израда пројекта реконструкције прилазних степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

Страна:34567