logo-beograda

Javne nabavke

29. maj 2019.

Broj javne nabavke JN OP-U-5/19
Oglašavanje na medijskom portalu 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24. maj 2019.

 

Broj javne nabavke RHP-W4-NOPZ-1/19 – Nacionalni otvoreni postupak
Nabavka 5 paketa građevinskog materijala 

 

 

Obaveštenje o pokretanju nabavke/Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija/Tenderski dosije

Odluka o dodeli ugovora

 

22. maj 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-R-5/19
Nabavka radova – Dodatni radovi – Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata-školskih dvorišta i terena na području GO Zemun 

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

21. maj 2019.

23. april 2019.

23. april 2019.

Broj javne nabavke MV-U-6/19
Usluge stručnog nadzora nad radovima na asfaltiranju i popravci oštećenog asfalta na teritoriji GO Zemun

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18. april 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-3/19
Nabavka publikacija u elektronskom izvoru „Sudska praksa“ za 2019. godinu

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26. mart 2019.

07. mart 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-U-2/19
Nabavka časopisa „Savetnik“ – časopis za budžetski sistem i elektronsko održavanje modula „Savetnik-Trezor“

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05. mart 2019.

Strana:23456