logo-beograda

Јавне набавке

20. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/18
Набавка стручне литературе – Прописи у пракси Леге артис и саветник за обрачун, опорезивање и исплату зарада, плата и других примања за 2019. годину

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19. децембар 2018.

11. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН MВ-Д-12/18
Јавна набавка добара – набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у ГО Земун

Обевештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-17/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама, за Партију 1 – ПВЦ столарија

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07. децембар 2018.

07. децембар 2018.

03. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-8/18
Набавка електронске базе прописа Paragraf lex, часописа Правник у јавном сектору, Правник-инструктор, Пореско – рачуноводствени инструктор

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

30. новембар 2018.

26. новембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-22/18
Набавка активне мрежне и серверске опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/18
Набавка стручне литературе, часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Страна:23456