logo-beograda

Јавне набавке

11. фебруар 2019.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка електричне енергије

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка у отвореном поступку – Набавка административног и канцеларијског материјала

Претходно обавештење

29. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/19
Услуге конзерваторског надзора над радовима на фасади зграде седишта Наручиоца

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-24/18
Услуга стручног надзора над радовима на реконструкцији дела приземља у пословном објекту у улици Косовска број 9

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

15. јануар 2019.

14. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-19/18
Услуга стручног надзора над радовима на капиталном одржавању објеката ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора

10. јануар 2019.

03. јануар 2019.

03. јануар 2019.

31. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-23/18
Радови на реконструкцији дела приземља пословне зграде наручиоца у ул. Косовска број 9 

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345