logo-beograda

Јавне набавке

11. фебруар 2019.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Земун

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга превоза ученика

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге обезбеђивања конективности школског видео надзора

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге еко патроле

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга закупа опреме за штампање са одржавањем уређаја и заменом тонера

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Израда пројекта реконструкције прилазних степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге осигурања

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка камера за видео надзор земунских школа, заједничка јавна набавка

Претходно обавештење

11. фебруар 2019.

Јавна набавка добара у отвореном поступку – Набавка камера за видео надзор пословних објеката ГО Земун

Претходно обавештење

Страна:12345