logo-beograda

Javne nabavke

17. oktobar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-24/19

 

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLIH LICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI, oblikovana po partijama – Partija 3 – Motokultivator sa prikolicom, Partija 4 – Živa živina, Partija 5 – Skela, Partija 6 – Oprema za pranje tepiha

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

11. oktobar 2019.

Broj javne nabavke JN OP-R-23/19

 

Tekuće popravke i održavanje dečijih igrališta, parkova i unutar blokovskih površina (uključujući i saobraćajne površine) na području GO Zemun koje se nalaze na zemljištu u javnoj svojini

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Izmena Konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

 

11. oktobar 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-8/19

 

Nabavka časopisa „Revizor finansijski“, „Budžet“, „Pravnik“, „Direktor“ i „IPC javne nabavke“

 

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

09. oktobar 2019.

 

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-7/19

Nabavka časopisa „Informator“ i „PDV“

 

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

27. septembar 2019.

26. septembar 2019.

20. septembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-19/19

Nasipanje nekategorisanih puteva na teritoriji GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

 

09. septembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-U-20/19

Usluga izrada projekata rekonstrukcije prilaznih stepeništa na Gardošu

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

27. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-18/19

Radovi na rekonstrukciji Doma Kulture u Batajnici u ul. Pukovnika Milenka Pavlovića broj 3

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

22. avgust 2019.

Strana:12345