logo-beograda

Javne nabavke

31. decembar 2019.

Broj javne nabavke JN MV-D-16/19

Nabavka servera za podršku rada video nadzora zemunskih škola

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

30. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-28/19

Tekuće popravke i održavanje na vodovodnoj mreži

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

20. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN MV-D-15/19

Nabavka vaučera za novogodišnje paketiće za decu zaposlenih u GO Zemun, oblikovana po partijama – za Partiju 2 (uzrast dece 9-15 godina)

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija sa izmenama 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

Izmena Konkursne dokumentacije 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PARTIJA 2

 

18. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN MV-D-14/19

Nabavka muljnih pumpi, creva i lopata za saniranje posledica poplava i većih kiša za potrebe opštinskog štaba za vandredne situacije GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

16. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-27/19

Nabavka poklona–fotoaparata, tableta i eksternog hard diska za potrebe realizacije projekata kancelarije za mlade GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

11. decembar 2019.

 

Broj javne nabavke  JN MV-D-13/19

Nabavka antivirus i autoked licenci

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

11. decembar 2019.

Broj javne nabavke JN OP-U26/19

Usluga izrade tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju sa izdavanjem pasoša za potrebe zemunskih osnovnih škola

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09. decembar 2019.

06. decembar 2019.

03. decembar 2019.

Strana:12345