logo-beograda

Javne nabavke

22. maj 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-R-5/19
Nabavka radova – Dodatni radovi – Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata-školskih dvorišta i terena na području GO Zemun 

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija

21. maj 2019.

Broj javne nabavke JN OP-U-3/19
Nabavka usluge eko patrole 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

23. april 2019.

23. april 2019.

Broj javne nabavke MV-U-6/19
Usluge stručnog nadzora nad radovima na asfaltiranju i popravci oštećenog asfalta na teritoriji GO Zemun

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

18. april 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-3/19
Nabavka publikacija u elektronskom izvoru „Sudska praksa“ za 2019. godinu

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26. mart 2019.

07. mart 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-U-2/19
Nabavka časopisa „Savetnik“ – časopis za budžetski sistem i elektronsko održavanje modula „Savetnik-Trezor“

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05. mart 2019.

01. mart 2019.

26. februar 2019.

Javna nabavka u otvorenom postupku – Oglašavanje na medijskom portalu

Prethodno obaveštenje

Strana:12345