logo-beograda

Javne nabavke

09. septembar 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-U-20/19

Usluga izrada projekata rekonstrukcije prilaznih stepeništa na Gardošu

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

27. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-18/19

Radovi na rekonstrukciji Doma Kulture u Batajnici u ul. Pukovnika Milenka Pavlovića broj 3

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

22. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-U-17/19

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za uređenje parkovskih površina na javnim površinama na području GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

Dodatne informacije/pojašnjenja 3

Izmena konkursne dokumentacije 1

 

 

20. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-2/19

Nabavka kamera za video nadzor poslovnih objekata GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

15. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-6/19

Nabavka dobara – Nabavka časopisa „Svetosavsko zvonce“ za potrebe zemunskih škola

 

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

05. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-15/19

Ekonomsko osnaživanje porodica izbeglih lica kroz dohodovne aktivnosti, oblikovano po partijama

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

01. avgust 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-14/19

Radovi na rekonstrukciji dela prizemlja poslovne zgrade naručioca u ul. Kosovska broj 9 druga faza

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija Izmena 1

Odluka o dodeli ugovora

 

 

31. jul 2019.

31. jul 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-U-16/19

Usluga stručnog nadzora nad radovima za potrebe realizacije projekata GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

 

 

24. jul 2019.

Strana:12345