logo-beograda

Javne nabavke

15. januar 2019.

Broj javne nabavke  JN OP-D-25/18
Nabavka građevinskog materijala sa isporukom za izbeglice na teritoriji GO Zemun, oblikovana po partijama 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

14. januar 2019.

Broj javne nabavke JN OP-U-19/18
Usluga stručnog nadzora nad radovima na kapitalnom održavanju objekata GO Zemun

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

10. januar 2019.

Broj javne nabavke JN OP-R-18/18
Kapitalno održavanje objekata GO Zemun

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije/pojašnjenja 1
Konkursna dokumentacija Izmena 1

03. januar 2019.

Broj javne nabavke  JN OP-D-26/18
Nabavka lakog dostavnog vozila 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija Izmena 1

03. januar 2019.

Broj javne nabavke  JN MV-U-14/18
Usluga izrade idejnog projekta energetske sanacije zgrade sedišta GO Zemun 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije/pojašnjenja 1
Konkursna dokumentacija Izmena 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

31. decembar 2018.

Broj javne nabavke JN OP-R-23/18
Radovi na rekonstrukciji dela prizemlja poslovne zgrade naručioca u ul. Kosovska broj 9 

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija

20. decembar 2018.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-9/18
Nabavka stručne literature – Propisi u praksi Lege artis i savetnik za obračun, oporezivanje i isplatu zarada, plata i drugih primanja za 2019. godinu

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19. decembar 2018.

Broj javne nabavke JN MV-U-13/18
Usluge uklanjanja i češćenja snega

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. decembar 2018.

Broj javne nabavke JN MV-D-12/18
Javna nabavka dobara – nabavka novogodišnjih paketića za decu zaposlenih u GO Zemun

Obeveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07. decembar 2018.

Broj javne nabavke JN OP-D-17/18
Nabavka građevinskog materijala sa isporukom za potrebe interno raseljenih lica na teritoriji GO Zemun, oblikovana po partijama, za Partiju 1 – PVC stolarija

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Strana:12345