logo-beograda

Javne nabavke

12. jul 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-7/19

Nabavka goriva

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

05. jul 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-8/19

Nabavka električne energije

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

28. jun 2019.

 

Broj javne nabavke JN MV-U-9/19

Usluga održavanja obuka o korišćenju računara i napredni kursevi specijalizovanih obuka na zahtev naručioca za školsku decu i odrasle

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija Izmena 1

 

 

28. jun 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-10/19

Tekuće popravke i održavanje osnovnih škola na teritoriji GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

 

 

24. jun 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-9/19

Nabavka računara

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

 

20. jun 2019.

 

Broj javne nabavke  PPBOP-U-4/19

Usluge izdavanja bus plus kartica i mesečnog prevoza radno angažovanih lica u GO Zemun

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija Izmena 1

Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

13. jun 2019.

 

Broj javne nabavke JN OP-R-6/19

Tekuće popravke i održavanje vrtića na teritoriji GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

12. jun 2019.

10. jun 2019.

Broj javne nabavke JN U-1/19

Usluga obezbeđivanja konektivnosti školskog video nadzora

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija Izmena 1

Odluka o dodeli ugovora

 

 

 

07. jun 2019.

 

Broj javne nabavke JN MV-U-8/19

Održavanje sajta GO Zemun

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 

 

Strana:12345