logo-beograda

Javne nabavke

07. mart 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-2/19
Nabavka časopisa „Savetnik“ – časopis za budžetski sistem i elektronsko održavanje modula „Savetnik-Trezor“

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

05. mart 2019.

Broj javne nabavke JN OP-U-1/19
Usluga zakupa opreme za štampanje sa održavanjem uređaja i zamenom tonera 

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

01. mart 2019.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-1/19
Nabavka časopisa „Revizija“

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

26. februar 2019.

Javna nabavka u otvorenom postupku – Oglašavanje na medijskom portalu

Prethodno obaveštenje

22. februar 2019.

Broj javne nabavke JN MV-U-2/19
Usluga realizacije Programa besplatnih pozorišnih predstava za građane sa teritorije GO Zemun, koji su korisnici programa „Moja zemunska kartica“

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. februar 2019.

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – Tekuće popravke i održavanje vrtića GO Zemun

Prethodno obaveštenje

11. februar 2019.

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – Tekuće popravke i održavanje osnovnih škola na teritoriji GO Zemun

Prethodno obaveštenje

11. februar 2019.

Javna nabavka radova u otvorenom postupku – Tekuće popravke i održavanje dečijih igrališta

Prethodno obaveštenje

11. februar 2019.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku – Usluga prevoza učenika

Prethodno obaveštenje

11. februar 2019.

Javna nabavka usluga u otvorenom postupku – Usluge obezbeđivanja konektivnosti školskog video nadzora

Prethodno obaveštenje

Strana:12345