logo-beograda

Јавне набавке

15. јануар 2019.

Број јавне набавке  ЈН ОП-Д-25/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за избеглице на територији ГО Земун, обликована по партијама 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

14. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-19/18
Услуга стручног надзора над радовима на капиталном одржавању објеката ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

10. јануар 2019.

03. јануар 2019.

Број јавне набавке  ЈН ОП-Д-26/18
Набавка лаког доставног возила 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1

03. јануар 2019.

Број јавне набавке  ЈН МВ-У-14/18
Услуга израде идејног пројекта енергетске санације зграде седишта ГО Земун 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

31. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-23/18
Радови на реконструкцији дела приземља пословне зграде наручиоца у ул. Косовска број 9 

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

20. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-9/18
Набавка стручне литературе – Прописи у пракси Леге артис и саветник за обрачун, опорезивање и исплату зарада, плата и других примања за 2019. годину

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

19. децембар 2018.

11. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН MВ-Д-12/18
Јавна набавка добара – набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у ГО Земун

Обевештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-17/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама, за Партију 1 – ПВЦ столарија

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345