logo-beograda

Javne nabavke

17. novembar 2017.

Broj javne nabavke JN MV-U-26/17
Usluga održavanja konektivnosti školskog video nadzora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16. novembar 2017.

Broj javne nabavke JN MV-U-27/17
Nabavka licence za program TeamViewer i održavanje licence za antivirus zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07. novembar 2017.

Broj javne nabavke JN OP-U-18/17
Usluga stručnog nadzora nad radovima na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03. novembar 2017.

20. oktobar 2017.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-5/17
Nabavka dobara – nabavka časopisa „Revizor finansijaki“, „Budžet“, „Pravnik“, „Direktor“, „IPC finansije“ i „IPC javne nabavke“

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11. oktobar 2017.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-4/17
Nabavka dobara – nabavka časopisa „Informator“ i „PDV

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06. oktobar 2017.

29. septembar 2017.

Broj javne nabavke MV-U-25/17
Nabavka usluge – usluge stručnog nadzora nad radovima na sanaciji i održavanju autobuskih stajališta

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

25. septembar 2017.

15. septembar 2017.

Nabavka radova – radovi na sanaciji i održavanju autobuskih stajališta
Broj javne nabavke OP-R-13/17
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija izmena 1

Strana:12345