logo-beograda

Javne nabavke

16. jul 2018.

Broj javne nabavke JN OP-U-11/18
Usluga prevoza učenika

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

29. jun 2018.

Broj javne nabavke JN OP-U-10/18
Uklanjanje i rušenje objekata na osnovu rešenja građevinske i komunalne inspekcije, oblikovano po partijama
Partija 1 – Uklanjanje i rušenje objekata na osnovu rešenja građevinske inspekcije
Partija 2 – Uklanjanje i rušenje objekata na osnovu rešenja komunalne inspekcije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

22. jun 2018.

Broj javne nabavke JN OP-D-9/18
Nabavka vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15. jun 2018.

Broj javne nabavke JN OP-U-7/18

Usluge štampanja, blokovi za inspekciju, izrada promotivnog materijala, štamapnje zemunskih novina oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija Izmena 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

Konkursna dokumentacija Izmena 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

12. jun 2018.

15. maj 2018.

07. maj 2018.

25. april 2018.

20. april 2018.

20. april 2018.

Strana:12345