logo-beograda

Javne nabavke

12. jul 2017.

Broj javne nabavke JN MV-U-21/17.
Izrada urbanističkih planova
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06. jul 2017.

Broj javne nabavke JN MV-D-20/17.
Nabavka keteringa, kafe i bezalkoholnih pića po partijama
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenje 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

30. jun 2017.

Broj javne nabavke JN MV-U-19/17
Zaštita životne sredine – Eko patrola
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22. jun 2017.

Obaveštenje o pokretanju postupka za JN dobara – nabavka časopisa
Revizija broj PPBOP-D-2/17.
Konkursna dokumentacija za JN dobara – nabavka časopisa
Revizija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

21. jun 2017.

Broj javne nabavke JN MV-D-17/17.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – Nabavka kancelarijskog nameštaja.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – Nabavka kancelarijskog nameštaja.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije/pojašnjenja – 1

Izmena Konkursne dokumentacije 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2

Dodatne informacije/pojašnjenja 3

Izmenjenu Konkursnu dokumentaciju 2

Odluka o dodeli ugovora

16. jun 2017.

Broj javne nabavke JN MV-R-16/17.
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavka radova – Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka radova – Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08. jun 2017.

Broj javne nabavke OP-D-7/17.

Poziv za podnošenje ponuda za JN otvoren postupak – dobra – nabavka električne energije.

Konkursna dokumentacija za JN otvoren postupak – dobra – nabavka električne energije.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Izmenjenu Konkursnu dokumentaciju 1

Odluka o dodeli ugovora

05. jun 2017.

Broj javne nabavke OP-D-5/17.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otovorenom postupku – nabavka dobara – Zakup opreme za štampanje sa uslugom za održavanja.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otovorenom postupku – nabavka dobara – Zakup opreme za štampanje sa uslugom za održavanja.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

01. jun 2017.

Broj javne nabavke JN OP-D-6/17.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka dobara – Nabavka goriva.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u otvorenom postupku, nabavka dobara – Nabavka goriva.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

30. maj 2017.

Broj javne nabavke JN MV-D-18/17.

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – Nabavka projektora, laptopa i štampača.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, nabavka dobara – Nabavka projektora, laptopa i štampača

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Skenirana Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Strana:12345