logo-beograda

Javne nabavke

16. januar 2018.

Broj javne nabavke PPBOP-D-8/17

Nabavka časopisa „Budžetski instruktor“, „Pravnik u javnom sektoru i Specijalis za direktore“, „Pravnik u pravosuđu“, „Pravnik u privredi i Poresko-računovodstveni instruktor sa dodatkom Specijalis za carine“ i „Elektronske baze Paragraf Lex“

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

08. januar 2018.

Broj javne nabavke JN OP-U-21/17
Usluge stručnog nadzora nad radovima tekuće poravke i održavanje ostalih objekata – atarski putevi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02. januar 2018.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-7/17
Nabavka časopisa „Savetnik-časopis za budžetski sistem“ i elektronsko održavanje modula „Savetnik-Trezor“

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25. decembar 2017.

Broj javne nabavke JN OP-R-20/17
Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata-atarski putevi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija izmena 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

22. decembar 2017.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-6/17
Nabavka publikacija u elektronskom izvoru „Propis Soft specijal JAVNE NABAVKE“

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15. decembar 2017.

Broj javne nabavke JN OP-U-19/17
Usluga izrade tehničkog rešenja i projekata vodovodne mreže

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija izmena 1

Dodatne informacije/pojašnjenja 2

08. decembar 2017.

Broj javne nabavke JN R-1/17 – nabavka od više naručilaca-OP
Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata – asfaltiranje školskog dvorišta škole Veljko Ramadanović

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije/pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija izmena 1

17. novembar 2017.

16. novembar 2017.

Broj javne nabavke JN MV-U-27/17
Nabavka licence za program TeamViewer i održavanje licence za antivirus zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07. novembar 2017.

Strana:12345