logo-beograda

Javne nabavke

15. septembar 2017.

Nabavka radova – radovi na sanaciji i održavanju autobuskih stajališta
Broj javne nabavke OP-R-13/17
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14. septembar 2017.

Nabavka keteringa, kafe i bezalkoholnih pića po partijama, nabavka keteringa – partija 1
Broj javne nabavke JN MV-D-24/17
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06. septembar 2017.

Broj javne nabavke JN OP-D-12/17
Nabavka stolarije
 
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

25. avgust 2017.

22. avgust 2017.

Broj javne nabavke JN MV-D-22/17

Nabavka keteringa, kafe i bezalkoholnih pića po partijama, nabavka keteringa – partija 1
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

15. avgust 2017.

Poziv za podnošenje ponuda – Usluga nadogradnje i održavanja komunikacione mreže sa uslugom fiksne telefonije, OP-U-10/17
Konkursna dokumentacija – Usluga nadogradnje i održavanja komunikacione mreže sa uslugom fiksne telefonije, OP-U-10/17
 
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena Konkursne dokumentacije 1

09. avgust 2017.

Broj javne nabavke PPBOP-U-3/17.
Održavanje i nadogradnja softverskog paketa Hermes.

 
Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obavešenje o zaključenom ugovoru

01. avgust 2017.

Javna nabavka u otvorenom postupku – Usluga stručnog nadzora nad radovima na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva.
 
Prethodno obaveštenje

01. avgust 2017.

Javna nabavka u otvorenom postupku – radovi na nasipanju i održavanju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva.
 
Prethodno obaveštenje

28. jul 2017.

Strana:12345