logo-beograda

Јавне набавке

11. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН MВ-Д-12/18
Јавна набавка добара – набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у ГО Земун

Обевештење о покретању поступка
Конкурсна документација

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-17/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама, за Партију 1 – ПВЦ столарија

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-21/18
Услуга стручног надзора над радовима на поправци степеништа на Гардошу, обликована по партијама

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-20/18
Радови на поправци степеништа на Гардошу

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1

03. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-8/18
Набавка електронске базе прописа Paragraf lex, часописа Правник у јавном сектору, Правник-инструктор, Пореско – рачуноводствени инструктор

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

30. новембар 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-11/18
Набавка рачунара, интерактивне табле, штампача, миксете и фотоапарата, обликована по партијама

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2

26. новембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-22/18
Набавка активне мрежне и серверске опреме

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/18
Набавка стручне литературе, часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-6/18
Набавка стручне литературе, часописа „Информатор“ и „ПДВ“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

29. октобар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-5/18
Набавка стручне литературе, часописа „Ревизор финансијски“, „Буџет“, „Праавник“, „Директор“ и „ИПЦ – јавне набавке“

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345