logo-beograda

Јавне набавке

11. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-4/17
Набавка добара – набавка часописа „Информатор“ и „ПДВ

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

06. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-17/17
Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

29. септембар 2017.

Број јавне набавке МВ-У-25/17
Набавка услуге – услуге стручног надзора над радовима на санацији и одржавању аутобуских стајалишта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

25. септембар 2017.

Jавнa набавкa – Радови на изградњи дечијих игралишта
Број јавне набавке ОП-Р-16/17

 
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

15. септембар 2017.

Набавка радова – радови на санацији и одржавању аутобуских стајалишта
Број јавне набавке ОП-Р-13/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена 1

14. септембар 2017.

Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића по партијама, набавка кетеринга – партија 1
Број јавне набавке ЈН МВ-Д-24/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – кетеринг – партија 1

06. септембар 2017.

25. август 2017.

22. август 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-22/17

Набавка кетеринга, кафе и безалкохолних пића по партијама, набавка кетеринга – партија 1
 
Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

15. август 2017.

Позив за подношење понуда – Услуга надоградње и одржавања комуникационе мреже са услугом фиксне телефоније, ОП-У-10/17
Конкурсна документација – Услуга надоградње и одржавања комуникационе мреже са услугом фиксне телефоније, ОП-У-10/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена Конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Страна:12345