logo-beograda

Јавне набавке

22. јун 2017.

Обавештење о покретању поступка за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија број ППБОП-Д-2/17.
Конкурснa документацијa за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

21. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-17/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка канцеларијског намештаја.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

16. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Р-16/17.
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка радова – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка радова – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

08. јун 2017.

Број јавне набавке ОП-Д-7/17.

Позив за подношење понуда за ЈН отворен поступак – добра – набавка електричне енергије.

Конкурсна документација за ЈН отворен поступак – добра – набавка електричне енергије.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

05. јун 2017.

Број јавне набавке ОП-Д-5/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отовореном поступку – набавка добара – Закуп опреме за штампање са услугом за одржавања.

Конкурсна документација за јавну набавку у отовореном поступку – набавка добара – Закуп опреме за штампање са услугом за одржавања.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

01. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-6/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка горива.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка горива.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

30. мај 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-18/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка пројектора, лаптопа и штампача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка пројектора, лаптопа и штампача

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Скенирана Oдлука о додели уговора

30. мај 2017.

Број јавне набавке МВ-У-15/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – услуга осигурања возила, зграда, опрема и запослених.

Конкрусна документација за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – услуга осигурања возила, зграда, опрема и запослених.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавестење о продузењу рока за подносење понуда/пријава

Додатне информације/појашњења

Конкурсна документација

Скенирана Oдлука о додели уговора

21. април 2017.

Број набавке ОП-У-3/17
Позив за подношење понуда у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама.
Конкурсну документацију у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама.

Партија 1 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у земљи
Партија 2 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у иностранству

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 1

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

19. април 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-11/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-11/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

Страна:12345