logo-beograda

Јавне набавке

15. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-19/17
Услуга израде техничког решења и пројеката водоводне мреже

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

08. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН Р-1/17 – набавка од више наручилаца-ОП
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – асфалтирање школског дворишта школе Вељко Рамадановић

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

17. новембар 2017.

16. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-27/17
Набавка лиценце за програм ТeamViewer и одржавање лиценце за антивирус заштиту

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

07. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-18/17
Услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 1

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 2

03. новембар 2017.

20. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-5/17
Набавка добара – набавка часописа „Ревизор финансијаки“, „Буџет“, „Правник“, „Директор“, „ИПЦ финансије“ и „ИПЦ јавне набавке“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговору

Обавештење о закљученом уговору

11. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-4/17
Набавка добара – набавка часописа „Информатор“ и „ПДВ

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06. октобар 2017.

29. септембар 2017.

Број јавне набавке МВ-У-25/17
Набавка услуге – услуге стручног надзора над радовима на санацији и одржавању аутобуских стајалишта

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Страна:12345