Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на КП 166 КО Угриновци

14. фебруар 2014.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на КП 166 КО Угриновци