Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручју ГО Земун

02. фебруар 2018.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручју ГО Земун
Претходно обавештење