Јавна набавка радова у отвореном поступку

22. јануар 2020.

Јавна набавка радова у отвореном поступку

Текуће поправке и одржавање стамбених заједница након завршеног конкурса за пријаве стамбених заједница са учешћем грађана у финансирању, оквирни споразум

 

Претходно обавештење