Извештаји о раду

13. јун 2018.

Извештај о раду Одељења за општу управу и скупштинске послове за 2018. годину
Извештај Одељења за друштвене делатности, привреду и развој за 2018. годину
Извештај Одељења за финансије и буџет за 2018. годину
Извештај Одељења за грађевинско-комуналне послове за 2018. годину
Извештај Одељења за имовинско-правне и стамбене послове за 2018. годину
Извештај Одељења за Инспекцијске послове за 2018. годину
Извештај Одељења за заједничке послове за 2018. годину
Извештај Службе за протокол и информисање за 2018. годину

 

Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2017.

Извештај Одељења за имовинско-правне и стамбене послове за 2017.

Извештај о раду Одељења за заједничке послове за 2017.

Извештај о раду Службе за протокол и информисање за 2017.

Извештај о раду за 2017. Одељења за општу управу и скупштинске послове

Извештај о раду Одељења за финансије и буџет за 2017.

Извештај о раду Одељења за друштвене делатности, привреду и развој за 2017.

Извештај о раду Одељења за грађевинс. комунал. послове за 2017.