ИЗГРАЂЕНА ТРАФО СТАНИЦА У НАСЕЉУ НОВА ГАЛЕНИКА

26. јун 2015.

 
Председник ГО Земун Дејан Матић и в.д. директора Електродистрибуције Београд Слободанка Крчединац 26. јуна свечано су пустили у рад нову трафо станицу 35/10kv, која се налази у насељу Нова Галеника.
 
”Електродистрибуција Београд је у кратком року изградила нову трафо станицу. Захваљујући далеко већој расположивој снази нове трафостанице у Галеници, околним потрошачима, пре свега привредним субјектима, биће обезбеђен неупоредиво виши квалитет испоруке електричне енергије и сигурнији напон”, рекао је председник ГО Земун Дејан Матић.
 
Нови енергетски објекат у насељу Нова Галеника је опремљен савременом електроопремом која одговара највишим светским стандардима. Све време током њене изградње потрошачи су били уредно снабдевани елекричном енергијом из старе трафостанице, која се налази на истом плацу. Изградњом нове трафо станице ЕДБ је растућем броју потрошача обезбедила прикључење на дистрибутивну мрежу без нарушавања електроенергетског система.
 
naslovna trafo