Gradska inspekcija

 

Gradske inspekcije

 
Grad Beograd je, po zakonu, inspekcijski nadležan za samo deo komunalnih problema svojih građana. Veći deo inspekcijskih nadležnosti je poveren republičkim inspekcijama, a deo je i u nadležnosti gradskih opština.
U zgradama Gradske uprave, kao i u zgradama gradskih opština, nalaze se sedišta mnogih republičkih inspekcija, ali su za njihov rad nadležna ministarstva Vlade Republike Srbije.
Grad Beograd – Sekretarijat za inspekcijske poslove
27. marta 43-45, centrala 3227-241
Dežurna inspekcija: 3227-000, 3222-262
Sektor za dežurni inspekcijski nadzor sa Dispečerskim centrom, svakog dana od 07.00 do 22.00, prima, raspoređuje i rešava prijave građana i drugih subjekata koje se odnose na inspekcijske poslove iz delokruga Sekretarijata, naročito kad zahtevaju hitnu intervenciju i preduzimanje mera. Daje i obaveštenja po pozivima građana za ostvarivanje prava vezanih za delokrug rada Sekretarijata.
Prijave se evidentiraju pod delovodnim brojem i prosleđuju nadležnoj inspekciji.
Ostale prijave, van nadležnosti Sekretarijata, ne evidentiraju se, već se stranka upućuje na nadležne inspekcije.
Gradska komunalna inspekcija, 2750-135, 3309-321, 3309-427
Gradska saobraćajna inspekcija, 2754-297, 3309-490, 3309-190
Gradska inspekcija za zaštitu životne sredine, 3342-680, 3309-125, 3309-611
Dežurna služba građevinske inspekcije, 3309-375 (radnim danima: 8.30-16.30, sub-ned: 10-18)