САВЕТОВАЊЕ И УПУЋИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ИЗВОРЕ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА

22. јун 2016.

 
Општина Земун је 21. јуна организовала трибину под називом ”Саветовање и упућивање организација цивилног друштва на потенцијалне изворе финансирања пројеката”, што је својеврсна подршка организацијама цивилног друштва.
 
Учеснике трибине поздравио је Владимир Костић, члан Већа Градске општине Земун и нагласио важност сарадње Градске општине Земун и цивилног друштва.
”Умрежавање различитих удружења креирамо основе за развој локалне заједнице у свим правцима, и зато је значајно да добијете информације које вам помажу у остваривању програмских задатака. Општина Земун континуирано ради на оснаживању капацитета цивилног друштва и подстиче активизам”, истакао је Костић.
 
Постојање цивилног друштва које кроз своје активности настоји да унесе квалитативну промену у друштвени и политички живот представља један од важних подстицаја развоја друштва. Циљ саветовања је информисање организација цивилног друштва са територије општине Земун о актуелним конкурсима као и упућивaњe организација цивилног друштва на пoтeнциjaлнe извoрe финaнсирaњa. Предавачи из Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Србије, су учесницима трибине пружили упутства како да дођу до информација потребних да се успешно аплицира како домаћим тако и иностраним фондовима и обезбеде средства за реализацију пројеката.
 
Трибини су присуствовали различита удружења грађана, представници фондација, задужбина, синдикалних организација, струковних удружења, верских заједница, националних мањина, политичких партија, спортских удружења и неформалних група са територије општине Земун.
 
naslovna civilno drustvo
 
foto 1 civilno drustvo
 
foto 2 civilno drustvo