Д-1/15

27. август 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак (поступак јавне набавке од стране више наручилаца) ради закључења уговора за јавну набавку добара – опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку добара – отворени поступак (поступак јавне набавке од стране више наручилаца)– опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Позив за подношење понуда

КД

Појашњења 1 и измена 1

Појашњења 2

Појашњења 3

Појашњења 4

Појашњења 5

Појашњења 7

Појашњења 8

Појашњења 9

Појашњења 10

Појашњења 11

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење o продужењу рока за подношење понуда

Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 2

Појашњења 13

Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 3

Појашњења 15 и измена 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка јавне набавке