БЕСПЛАТНА ТРОМЕСЕЧНА ОБУКА У ПЛИВАЊУ ЗА ДЕЦУ

15. септембар 2017.

 
Градска општина Земун обезбедила је кроз пројекат ”Моја земунска картица”, за најмлађе суграђане, нови циклус бесплатне тромесечне обуке у пливању.
Пројектом је предвиђено да тридесетпеторо деце старости од шест до шеснаест година похађа курс пливања од 1. октобра 2017. до 1. јануара 2018. године. Група од 140 малишана старости од шест до шеснаест година тромесечну обуку ће похађати до 1. јула 2018. године.
 
Пливање за малишане Земуна је наставак пројекта који је већ успешно реализован и кроз који је стотину земунских малишана научило да плива.
 
Ваучер за тромесечну обуку за пливање деце могу да добију сви родитељи и старатељи, који уз давање на увид службеном лицу личне карте и “Моје земунске картице” , попуне изјаву којом дају свој пристанак.
 
Пријаве се предају у Градској општини Земун, канцеларија бр.20, високо приземље, почев од 18. септембра 2017. године, радним даном од 7.30 до 15.30 часова, док се не поделе сви ваучери.
 
Информације:
телефон: 011/3778-470
електронска пошта: mojazemunskakartica@zemun.rs