ANKETA KULTURNO NASLEĐE ZEMUNA

„Baština (nasleđe) je način kulturne produkcije koji, kao predstava same sebe, udahnjuje novi život onome što je ugroženo ili zastarelo“. (Autorka: Amy Mountcastle)

 

Evropska godina kulturnog nasleđa
-umetnost deljenja na primerima kulturnog nasleđa u Zemunu

 

Dani evropske baštine 2018. su prepoznati kao jedan od ključnih programa za realizaciju Evropske godine kulturnog nasleđa. Kroz ovu temu, naglasak se stavlja na potrebu upoznavanja i razumevanja kulturnog nasleđa kao zajedničkog resursa, podizanju svesti o zajedničkoj istoriji i vrednostima i jačanju osećaja pripadnosti svom i zajedničkom evropskom prostoru.

 

U okviru ovogodišnje teme/programa – Evropska godina kulturnog nasleđa – umetnost deljenja na primerima kulturnog nasleđa u Zemunu – želimo da sprovedemo anketu koja će nam pomoći da saznamo kako građani i građanke Zemuna „vide“, odnosno, šta za njih predstavlja nasleđe lokalne zajednice – fizički artefakti i nematerijalna baština (običaji, manifestacije, predanja) grupe/društva (ostavština prošlih generacija), da li se ono „čuva“ u sadašnjosti, kako bi bilo ostavljeno u nasleđe za dobrobit budućim generacijama, šta to zapravo znači, u čemu se u toj komunikaciji i činu deljenja odlikuje sopstveno kulturno nasleđe i zašto je baš neophodno da se ono deli, te zašto je to čin „umetnost deljenja“, zašto je potrebno ostavljanje prostora i za nove identitete i nove potrebe i vizije i drugo. Na kraju, kakav sve to značaj ima za Zemun.

 

Pozivamo Vas da popunjavanjem ANKETE pomognete da svi zajedno dođemo do odgovora šta današnji Zemunci izdvajaju kao nasleđe Zemuna i šta bi to danas u 21. veku sve trebalo da bude, te kako vide to nasleđe u budućnosti?

 

Unapred hvala!

 

1. Šta za Vas znači „živeti u Zemunu“ *


2. Šta znate o Zemunu kao višenacionalnoj, multikulturnoj i multiverskoj sredini - u prošlosti/ u sadašnjosti? *


3. Kultura i kulturna baština su deo baštine čovečanstva. Vaše mišljenje o tome. *


4. Šta sve smatrate nasleđem/baštinom Vaše opštine (grada) Zemun? *


5. Koji su sve spomenici kulture zaštićeni u Zemunu? Nabrojte neke od njih. *


6. Ako znate – kako ste stekli saznanje o njima:
u porodiciu školisamoinicijativno – zainteresovani za prostor gde živite (preko interneta, novina ili ...)


7. Ako niste upoznati da li biste želeli da saznate nešto više o prostoru, ljudima, spomenicima na prostoru gde živite? Na koji način (predavanja, internet, ili ...) *


8. Šta znate o istorijskom razvoju Zemuna? *
Ne znam ništaznam iz medijapričali su mi stariji u porodiciučili smo u školi


9. Značenje koje danas imaju spomenici kulture u Zemunu za Vas? *


10. Koje spomenike, mesta i sadržaje izdvajate kao deo preživele tradicije u Zemunu? *


11. Koje su granice starog jezgra Zemuna i zbog čega se taj prostor tako naziva? *


12. Šta biste Vi predložili kao značajan deo identiteta Vaše sredine? *


13. Da li ste upoznati sa važnijim običajima u toku godine u Zemunu? (ako da, navedite koje običaje poznajete): *


14. Da li ste upoznati sa predanjima o Zemuncima, zemunskim prostorima, zanimanjima kao delu usmene tradicije (ako da, navedite bar jedan primer): *


15. Koju vrstu manifestacija predlažete u cilju integracije žitelja Zemuna? *


16. Da li ste mišljenja da se mogu obnoviti neki običaji koji su povezivali stanovništvo Zemuna u prošlosti. Ako jeste, koji su to: *


17. Da li poznajete kulturu i običaje novijih stanovnika Zemuna? (ako da, navedite neki primer): *


18. Kako vidite Zemun danas, u okviru pojma kulturna i kreativna industija (kultura u proizvodnji, distribuciji i potrošnji kulturnih dobara) *


19. Šta biste predložili opštinskoj Upravi za poboljšanje i očuvanje kulturne baštine u Zemunu? *


Vaš e-mail: *


Ovaj test je zaštita od automatskog popunjavanja forme
captcha

Koji je tekst na slici? *

Upišite karaktere sa slike u ovo polje